All You Need Is Kill

All You Need Is Kill

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

31 Chương
2/5(120 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 4-6: Killer Cage (6)Chương 4-5: Killer Cage (5)Chương 4-4: Killer Cage (4)Chương 4-3: Killer Cage (3)Chương 4-2: Killer Cage (2)Chương 4-1: Killer Cage (1)

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ All You Need Is Kill được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện All You Need Is Kill.

Xem thêm: Truyện All You Need Is Kill


Danh sách chương truyện

Chương 0-1: Lời tác giảChương 1-1: Binh nhất Kiriya (1)Chương 1-2: Binh nhất Kiriya (2)Chương 1-3: Binh nhất Kiriya (3)Chương 1-4: Binh nhất Kiriya (4)Chương 1-5: Binh nhất Kiriya (5)Chương 1-6: Binh nhất Kiriya (6)Chương 1-7: Binh nhất Kiriya (7)Chương 2-1: Trung sĩ Ferrell (1)Chương 2-2: Trung sĩ Ferrell (2)Chương 2-3: Trung sĩ Ferrell (3)Chương 2-4: Trung sĩ Ferrell (4)Chương 2-5: Trung sĩ Ferrell (5)Chương 2-6: Trung sĩ Ferrell (6)Chương 2-7: Trung sĩ Ferrell (7)Chương 2-8: Trung sĩ Ferrell (8)Chương 3-1: Full Metal Bitch (1)Chương 3-2: Full Metal Bitch (2)Chương 3-3: Full Metal Bitch (3)Chương 3-4: Full Metal Bitch (4)Chương 3-5: Full Metal Bitch (5)Chương 3-6: Full Metal Bitch (6)Chương 3-7: Full Metal Bitch (7)Chương 3-8: Full Metal Bitch (8)Chương 3-9: Full Metal Bitch (9)Chương 4-1: Killer Cage (1)Chương 4-2: Killer Cage (2)Chương 4-3: Killer Cage (3)Chương 4-4: Killer Cage (4)Chương 4-5: Killer Cage (5)Chương 4-6: Killer Cage (6)

Đang hiển thị 1 đến 31 của 31 kết quả