Chạy nạn sau, ta tu tiên / Di chuyển sau, ta tu tiên

Chương mới nhất

Chương 643 644 bế quan tu luyệnChương 642 643 rèn luyện 5Chương 641 642 rèn luyện 4Chương 640 641 rèn luyện 3Chương 639 640 rèn luyện 2Chương 638 639 rèn luyện 1

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Chạy nạn sau, ta tu tiên / Di chuyển sau, ta tu tiên được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Chạy nạn sau, ta tu tiên / Di chuyển sau, ta tu tiên .

Xem thêm: Truyện Chạy nạn sau, ta tu tiên / Di chuyển sau, ta tu tiên


Danh sách chương truyện

Chương 1 001: Trong thôn sinh hoạt 1Chương 2 002: Trong thôn sinh hoạt 2Chương 3 003: Trong thôn sinh hoạt 3Chương 4 004: Trong thôn sinh hoạt 4Chương 5 005: Trong thôn sinh hoạt 5Chương 6 006: Trong thôn sinh hoạt 6Chương 7 007: Muốn chạy trốn hoangChương 8 008: Chạy nạn chuẩn bịChương 9 009: Chạy nạn 1Chương 10 010: Chạy nạn 2Chương 11 011: Chạy nạn 3Chương 12 012: Chạy nạn 4Chương 13 013: Đến Thái Châu phủChương 14 014: Tiên môn thu đồ đệ 1Chương 15 015: Tiên môn thu đồ đệ 2Chương 16 016: Tiên môn thu đồ đệ 3Chương 17 017: Tiên môn thu đồ đệ 4Chương 18 018: Tiên môn thu đồ đệ 5Chương 19 019: Tiên môn thu đồ đệ 6Chương 20 020: Tiên môn thu đồ đệ 7Chương 21 021: Bái sư 1Chương 22 022: Bái sư 2Chương 23 023: Bái sư 3Chương 24 024: Dàn xếp người nhà 1Chương 25 025: Dàn xếp người nhà 2Chương 26 026: Dàn xếp người nhà 3Chương 27 027: Mở ra học tập 1Chương 28 028: Mở ra học tập 2Chương 29 029: Mở ra học tập 3Chương 30 030: Mở ra học tập 4Chương 31 031: Mở ra học tập 5Chương 32 032: Mở ra học tập 6Chương 33 033: Mở ra học tập 7Chương 34 034: Mở ra học tập 8Chương 35 035: Mở ra học tập 9Chương 36 036: Mở ra học tập 10Chương 37 037: Mở ra học tập 11Chương 38 038: Mở ra học tập 12Chương 39 039: Mở ra học tập 13Chương 40 040: Mở ra học tập 14Chương 41 041: Mở ra học tập 15Chương 42 042: Mở ra học tập 16Chương 43 043: Rèn luyện trước 1Chương 44 044: Rèn luyện trước 2Chương 45 045: Rèn luyện 1Chương 46 046: Rèn luyện 2Chương 47 047: Rèn luyện 3Chương 48 048: Rèn luyện 4Chương 49 049: Rèn luyện 5Chương 50 050: Rèn luyện 6Chương 51 051: Rèn luyện 7Chương 52 052: Rèn luyện 8Chương 53 053: Rèn luyện 9Chương 54 054: Rèn luyện 10Chương 55 055: Tinh La giới 1Chương 56 056: Tinh La giới 2Chương 57 057: Tinh La giới 3Chương 58 058: Tinh La giới 4Chương 59 059: Tinh La giới 5Chương 60 060: Tinh La giới 6Chương 61 061: Tinh La giới 7Chương 62 062: Tinh La giới 8Chương 63 063: Thiên Nguyên giới 1Chương 64 064: Thiên Nguyên giới 2Chương 65 065: Thiên Nguyên giới 3Chương 66 066: Tinh La giới 9Chương 67 067: Tinh La giới 10Chương 68 068: Tinh La giới 11Chương 69 069: Tinh La giới 12Chương 70 070: Tinh La giới 13Chương 71 071: Tinh La giới 14Chương 72 072: Tinh La giới 15Chương 73 073: Tinh La giới 16Chương 74 074: Tinh La giới 17Chương 75 075: Tinh La giới 18Chương 76 076: Tinh La giới 19Chương 77 077: Tinh La giới 20Chương 78 078: Tinh La giới 21Chương 79 079: Tinh La giới 22Chương 80 080: Tinh La giới 23Chương 81 081: Tinh La giới 24Chương 82 082: Tinh La giới 25Chương 83 083: Tinh La giới 26Chương 84 084: Tinh La giới 27Chương 85 085: Tinh La giới 28Chương 86 086: Tinh La giới 29Chương 87 087: Tinh La giới 30Chương 88 088: Đã trở lại?Chương 89 089: Tông môn sinh hoạt 1Chương 90 090: Tông môn sinh hoạt 2Chương 91 091: Tông môn sinh hoạt 3Chương 92 092: Tông môn sinh hoạt 4Chương 93 093: Tông môn sinh hoạt 5Chương 94 094: Tông môn sinh hoạt 6Chương 95 095: Hồi phàm nhân giớiChương 96 096: Trừ tà ma 1Chương 97 097: Trừ tà ma 2Chương 98 098: Trừ tà ma 3Chương 99 099: Trừ tà ma 4Chương 100 100: Trừ tà ma 5

Đang hiển thị 1 đến 100 của 643 kết quả

Trước123457Sau