Đấu La Đại Lục

Đấu La Đại Lục

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

517 Chương
4/5(3273 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 517: Đại kết cục, một điều kiện cuối cùng!Chương 516: Hoàn mỹ dung hợp chi song thần chiến song thầnChương 515: Quyết chiến cuối cùngChương 514: Thần hồn về vị trí cũ- Hải Thần trở lạiChương 513: Dung hợp hoàn mỹ- Thần Quang Phục SinhChương 512: Hải Thần vẫn lạc

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Đấu La Đại Lục được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Đấu La Đại Lục.

Xem thêm: Truyện Đấu La Đại Lục


Danh sách chương truyện

Chương 1: Đấu La Đại Lục (1)Chương 2: Đấu La Đại Lục (2)Chương 3: Đấu La đại lục (3)Chương 4: Đấu La đại lục (4)Chương 5: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (1)Chương 6: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (2)Chương 7: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (3)Chương 8: Phế Vũ Hồn Dữ Tiên Thiên Mãn Hồn Lực (4)Chương 9: Song Sinh Vũ Hồn (1)Chương 10: Song Sinh Vũ Hồn (2)Chương 11: Song Sinh Vũ Hồn (3)Chương 12: Song Sinh Vũ Hồn (4)Chương 13: Song Sinh Vũ Hồn (5)Chương 14: Nhất Kiện Ám Khí (1)Chương 15: Nhất Kiện Ám Khí (2)Chương 16: Nhất Kiện Ám Khí (3)Chương 17: Nhất Kiện Ám Khí (4)Chương 18: Nhất Kiện Ám Khí (5)Chương 19: Đại Sư? Sư Phụ? (1)Chương 20: Đại Sư? Sư Phụ? (2)Chương 21: Đại Sư? Sư Phụ? (3)Chương 22: Đại Sư? Sư Phụ? (4)Chương 23: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (1) (Ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa)Chương 24: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (2) (Ta gọi là Tiểu Vũ, Vũ trong nhảy múa)Chương 25: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (3)Chương 26: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (4)Chương 27: Ngã Khiếu Tiểu Vũ, Khiêu Vũ Đích Vũ (5)Chương 28: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (1)Chương 29: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (2)Chương 30: Tiểu Vũ, Nhĩ hoàn yếu a? (3)Chương 31: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (1)Chương 32: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (2)Chương 33: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (3)Chương 34: Hồn Đạo Khí, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ (4)Chương 35: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (1)Chương 36: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (2)Chương 37: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (3)Chương 38: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (4)Chương 39: Lam Ngân Thảo Đích Đệ Nhất Hồn Hoàn (5)Chương 40: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (1)Chương 41: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (2)Chương 42: Đệ Nhất Hồn Hoàn Kỹ Năng (p3)Chương 43: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (1) (Tiểu vũ, nguyên lai ngươi thật là một con thỏ)Chương 44: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (2)Chương 45: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá Thỏ Tử (3)Chương 46: Tiểu Vũ, Nguyên Lai Nhĩ Chân Đích Thị Cá thỏ Tử (4)Chương 47: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (1)Chương 48: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (2)Chương 49: Loạn phi phong chuy pháp (3)Chương 50: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (4)Chương 51: Loạn Phi Phong Chuy Pháp (5)Chương 52: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (1)Chương 53: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (2)Chương 54: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (3)Chương 55: Phụ Thân Đích Lưu Ngôn (4)Chương 56: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (1)Chương 57: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (2)Chương 58: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (3)Chương 59: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (4)Chương 60: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (5)Chương 61: Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch (6)Chương 62: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (1)Chương 63: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (2)Chương 64: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (3)Chương 65: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (4)Chương 66: Thiên Niên Hồn Hoàn Chi Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến (5)Chương 67: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (1)Chương 68: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (2)Chương 69: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (3)Chương 70: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (4)Chương 71: Bản Tinh Phát Kim Long Tu Châm (5)Chương 72: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (1)Chương 73: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (2)Chương 74: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (3)Chương 75: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (4)Chương 76: Chích Thu Quái Vật Đích Học Viện (5)Chương 77: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (1)Chương 78: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (2)Chương 79: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (3)Chương 80: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (4)Chương 81: Bất động minh vương Triệu Vô Cực (5)Chương 82: Ám khí của Đường Tam (1)Chương 83: Ám khí của Đường Tam (2)Chương 84: Ám khí của Đường Tam (3)Chương 85: Ám khí của Đường Tam (4)Chương 86: Ám khí của Đường Tam (5)Chương 87: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (1)Chương 88: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (2)Chương 89: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (3)Chương 90: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (4)Chương 91: Đại, Tiểu hương tràng của Áo Tư Tạp (5)Chương 92: Tà hỏa phượng hoàng (1)Chương 93: Tà hỏa phượng hoàng (2)Chương 94: Tà hỏa phượng hoàng (3)Chương 95: Tà hỏa phượng hoàng (4)Chương 96: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (1)Chương 97: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (2)Chương 98: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (3)Chương 99: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (4)Chương 100: Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức (5)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 517 kết quả

Trước123456Sau