Dị Giới Đại Lục: Bắt Đầu Truyền Thụ Thú Nhân Vĩnh Bất Vi Nô

Chương mới nhất

Chương 303: Ác Ma Truyền Tống Môn tiêu thất! Thắng lợi ? .Chương 302: Nghênh chiến Ác Ma, thủ vệ trường thành! .Chương 301: Hiến tế trăm vạn Goblin! Ác Ma hàng lâm! « 6/ 6 ».Chương 300: Thánh Long cùng Tiên Nữ Long gia nhập vào! « 5/ 6 ».Chương 299: Đại quy mô phục sinh Vong Linh sóng triều! « 4/ 6 ».Chương 298: Bao phủ chiến trường Nê Chiểu Đại Địa! « 3/ 6 ».

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Dị Giới Đại Lục: Bắt Đầu Truyền Thụ Thú Nhân Vĩnh Bất Vi Nô được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Dị Giới Đại Lục: Bắt Đầu Truyền Thụ Thú Nhân Vĩnh Bất Vi Nô.

Xem thêm: Truyện Dị Giới Đại Lục: Bắt Đầu Truyền Thụ Thú Nhân Vĩnh Bất Vi Nô


Danh sách chương truyện

Chương 1: Khu mỏ! Nô lệ! Thú nhân vĩnh bất vi nô! (1/ 5 )Chương 02: Hắn mới là thú nhân chân chính lãnh tụ! (2/ 5 )Chương 03: Nổi loạn bắt đầu! (3/ 5 )Chương 04: Vì tự do mà chiến! Nô lệ thú nhân toàn bộ sôi trào! (4/ 5 )Chương 05: Chưởng khống khu mỏ! Đây chỉ là bước đầu tiên! (5/ 5 )Chương 06: Thu phục 5000 nô lệ thú nhân! (tăng thêm )Chương 07: Đây chính là lãnh tụ mị lực! (1/ 5 )Chương 08: Bọn họ cao ngạo, chính là sơ hở lớn nhất! (2/ 5 )Chương 09: Ta muốn tiêu diệt hết bọn họ! Thú nhân tê cả da đầu! (3/ 5 )Chương 10: Thú nhân khiếp sợ! Cư nhiên nói với hắn giống nhau như đúc! (4/ 5 )Chương 11: Hoàn mỹ phục kích! Phô thiên cái địa đá rơi! (5/ 5 )Chương 12: Hoàn mỹ tiêu diệt hết! Không chừa một mống! (1/ 5 )Chương 13: Thú nhân tuyên thệ! Phong phú chiến lợi phẩm! (2/ 5 )Chương 14: Kết thúc ? Bôn tập Pokeira thành trấn! (3/ 5 )Chương 15: Dạ tập công thành! Thú nhân trí mạng cảm giác áp bách! (4/ 5 )Chương 16: Phong tỏa cửa thành, Túy Sinh Mộng Tử các quý tộc! (5/ 5 )Chương 17: Chắp cánh khó thoát! Tuyệt vọng quý tộc! (1/ 5 )Chương 18: Ma Pháp Quyển Trục! Chưởng khống thành trấn! (2/ 5 )Chương 19: Cướp sạch toàn bộ thành trấn! (3/ 5 )Chương 20: Thú nhân dũng sĩ giác đấu thuần phục! (4/ 5 )Chương 21: Khảo vấn! ! ! (5/ 5 )Chương 22: Bị giam Behemoth Cự Thú! Giao dịch! (tăng thêm )Chương 23: Thu phục Behemoth Cự Thú! Bán Nhân Mã! (1/ 5 )Chương 24: Bán Nhân Mã thuần phục! Cuối cùng kết thúc công việc! (2/ 5 )Chương 25: Thiêu hủy toàn bộ thành trấn! Ly khai! (3/ 5 )Chương 26: Chúng ta đã giữ lại vận mệnh yết hầu! (4/ 5 )Chương 27: Phục bút có hiệu lực! Thánh Kỵ Sĩ! (5/ 5 )Chương 28: Bán Nhân Mã vs Thánh Kỵ Sĩ! (1/ 5 )Chương 29: Truy binh tiêu thất ? (2/ 5 )Chương 30: Sài Lang Nhân! Thần phục vẫn là hủy diệt! (3/ 5 )Chương 31: Sài Lang Nhân thần phục! Làm cẩu mà thôi! (4/ 5 )Chương 32: Kiến tạo gia viên! Thánh Tài Quan! (5/ 5 )Chương 33: Luyện binh! Thú nhân nhược điểm! (1/ 5 )Chương 34: Đoàn kết chính là lực lượng! (2/ 5 )Chương 35: Thú nhân quân đoàn huấn luyện kế hoạch! (3/ 5 )Chương 36: Vì Gorshak lãnh tụ! (4/ 5 )Chương 37: Đứng thế nghiêm! Địch nhân bách cận! (5/ 5 )Chương 38: Nợ máu chỉ có trả bằng máu! Tiến quân! (1/ 5 )Chương 39: Đêm tối dưới phục kích! (2/ 5 )Chương 40: Tiền mất tật mang! (3/ 5 )Chương 41: Tiến công! Behemoth Cự Thú tham chiến! (4/ 5 )Chương 42: Vô địch Behemoth Cự Thú! (5/ 5 )Chương 43: Sắt thép một dạng ý chí! (1/ 5 )Chương 44: Một cái cũng đừng nghĩ trốn! (2/ 5 )Chương 45: Giác tỉnh lực lượng thú nhân (3/ 5 )Chương 46: Đại thắng! Tránh thoát trong lòng gông xiềng! (4/ 5 )Chương 47: Thế lực khuếch trương tăng! Hắn là một gã chân chính lãnh tụ! (5/ 5 ) )Chương 48: Làm cho bão táp tới mãnh liệt hơn chút ah! (1/ 5 )Chương 49: Lần thứ hai binh Lâm Ba Kira thành trấn! (2/ 5 )Chương 50: Bắt được toàn bộ thành trấn! (3/ 5 )Chương 51: Trường dạ bôn tập! Chân chính mục tiêu! (4/ 5 )Chương 52: Thức tỉnh Thú Nhân Bộ Lạc! (5/ 5 )Chương 53_1: Phá được Đế Quốc trọng thành! Giải phóng nô lệ! « 1/ ? »Chương 53_2: Phá được Đế Quốc trọng thành! Giải phóng nô lệ! « 1/ ? »Chương 54_1: Thu phục Nộ Mục Độc Nhãn Cự Nhân! Chỉnh biên quân đoàn! « 2/ ? »Chương 54_2: Thu phục Nộ Mục Độc Nhãn Cự Nhân! Chỉnh biên quân đoàn! « 2/ ? »Chương 55_1: Giam giữ tại địa lao nữ tinh linh! « 3/ ? »Chương 55_2: Giam giữ tại địa lao nữ tinh linh! « 3/ ? »Chương 56_1: Đế Quốc tức giận! Bằng lòng thú nhân điều kiện! « 4/ ? »Chương 56_2: Đế Quốc tức giận! Bằng lòng thú nhân điều kiện! « 4/ ? »Chương 57_1: Bẩn thỉu giao dịch! Thế lực lớn tăng! « 5/ ? »Chương 57_2: Bẩn thỉu giao dịch! Thế lực lớn tăng! « 5/ ? »Chương 58_1: Hắc hóa trạng thái! Uy hiếp! Giao dịch! Hủ bại! « 6/ ? »Chương 58_2: Hắc hóa trạng thái! Uy hiếp! Giao dịch! Hủ bại! « 6/ ? »Chương 59_1: Nguy cơ hàng lâm! Thiên La Địa Võng! « 1/ 5 »Chương 59_2: Nguy cơ hàng lâm! Thiên La Địa Võng! « 1/ 5 »Chương 60_1: Đem hết toàn lực! Trả giá toàn bộ! Phấn tay đánh một trận! « 2/ 5 »Chương 60_2: Đem hết toàn lực! Trả giá toàn bộ! Phấn tay đánh một trận! « 2/ 5 »Chương 61_1: Phẫn nộ ah! Rít gào ah! Chiến đấu ah! ! ! « 3/ 5 »Chương 61_2: Phẫn nộ ah! Rít gào ah! Chiến đấu ah! ! ! « 3/ 5 »Chương 62_1: Thiêu đốt ý chí! Dùng tánh mạng đổi lấy hy vọng! « 4/ 5 »Chương 62_2: Thiêu đốt ý chí! Dùng tánh mạng đổi lấy hy vọng! « 4/ 5 »Chương 63_1: Hủy diệt chi chùy! Nổ nát tuyệt vọng một chùy! « 5/ 5 »Chương 63_2: Hủy diệt chi chùy! Nổ nát tuyệt vọng một chùy! « 5/ 5 »Chương 64_1: Chúng ta thắng lợi! ! ! « 1/ 5 »Chương 64_2: Chúng ta thắng lợi! ! ! « 1/ 5 »Chương 65_1: Chiến hậu công tác thống kê! Lực lượng bí mật! « 2/ 5 »Chương 65_2: Chiến hậu công tác thống kê! Lực lượng bí mật! « 2/ 5 »Chương 66_1: Thế giới chấn động! Tinh Linh chính thức tuyên chiến! « 3/ 5 »Chương 66_2: Thế giới chấn động! Tinh Linh chính thức tuyên chiến! « 3/ 5 »Chương 67_1: Tinh Linh công thành! Thú Nhân Bộ Lạc đi theo! « 4/ 5 »Chương 67_2: Tinh Linh công thành! Thú Nhân Bộ Lạc đi theo! « 4/ 5 »Chương 68_1: Chúng ta đem đạp vết máu, tiếp tục đi tới! « 5/ 5 »Chương 68_2: Chúng ta đem đạp vết máu, tiếp tục đi tới! « 5/ 5 »Chương 69_1: Đầu hàng vô điều kiện! Đế quốc áp lực! « 1/ 5 »Chương 69_2: Đầu hàng vô điều kiện! Đế quốc áp lực! « 1/ 5 »Chương 70_1: Thẳng tắp lồng ngực! Vì thú nhân tố hồn! « 2/ 5 »Chương 70_2: Thẳng tắp lồng ngực! Vì thú nhân tố hồn! « 2/ 5 »Chương 71_1: Ác Lang bộ lạc! Ác Lang Kỵ Sĩ! « 3/ 5 »Chương 71_2: Ác Lang bộ lạc! Ác Lang Kỵ Sĩ! « 3/ 5 »Chương 72_1: Vận mệnh ? Đi đạp mã vận mệnh! « 4/ 5 »Chương 72_2: Vận mệnh ? Đi đạp mã vận mệnh! « 4/ 5 »Chương 73_1: Thú nhân tân bí! Lãnh tụ lực lượng! « 5/ 5 »Chương 73_2: Thú nhân tân bí! Lãnh tụ lực lượng! « 5/ 5 »Chương 74_1: Huyết nộ chiến hống! Hủy diệt chiến hống! « 1/ 5 »Chương 74_2: Huyết nộ chiến hống! Hủy diệt chiến hống! « 1/ 5 »Chương 75_1: Thời cơ chín muồi! Làm cho thánh Griffin đế quốc run rẩy ah! « 2/ 5 »Chương 75_2: Thời cơ chín muồi! Làm cho thánh Griffin đế quốc run rẩy ah! « 2/ 5 »Chương 76_1: Vây điểm đánh viện binh! Chân chính mục tiêu! « 3/ 5 »Chương 76_2: Vây điểm đánh viện binh! Chân chính mục tiêu! « 3/ 5 »

Đang hiển thị 1 đến 100 của 434 kết quả

Trước12345Sau