Hồng Hoang: Bắt Đầu Trở Thành Thế Giới Thụ

Hồng Hoang: Bắt Đầu Trở Thành Thế Giới Thụ

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

373 Chương
4/5(2 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 373: Huyền Thần: Kỳ thực ta mới là bản thể (2/ 5 )Chương 372: Trong hỗn độn hấp dẫn (1/ 5 )Chương 371: Dùng Khai Thiên Phủ đối phó Bàn Cổ (5/ 5 )Chương 370: Tìm Bàn Cổ đánh một trận (4/ 5 )Chương 369: Đột phá, Hỗn Độn kỳ Cửu Trọng Thiên (3/ 5 )Chương 368: Không phải Huyền Thần lưu lại (2/ 5 )

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Hồng Hoang: Bắt Đầu Trở Thành Thế Giới Thụ được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Hồng Hoang: Bắt Đầu Trở Thành Thế Giới Thụ.

Xem thêm: Truyện Hồng Hoang: Bắt Đầu Trở Thành Thế Giới Thụ


Danh sách chương truyện

Chương 1: Xuyên việt thành Thế Giới Thụ 【 1/ 5】Chương 02: Bạn sinh chí bảo! Hóa hìnhChương 03: Tạo Hóa Ngọc Điệp Tàn Phiến! Đi trước Hồng Hoang đại địaChương 04: Cơ duyên! Hồng Mông Lượng Thiên XíchChương 05: Chiến Đại La Kim TiênChương 06: Tiêu diệt Đại La Kim Tiên 【 1/ 5】Chương 07: Kiểm kê thu hoạch 【 2/ 5】Chương 08: Ngưng kết đạo quả, Đại La đỉnh phong 【 3/ 5】Chương 09: Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Chung 【 4/ 5】Chương 10: Luyện hóa Hỗn Độn Chung 【 5/ 5】Chương 11: Cơ duyên thâm hậu! Nhật Nguyệt Tinh Luân 【 1/ 5】Chương 12: Hung Thú Hoàng Thần Nghịch 【 2/ 5】Chương 13: Đánh giết Đại La Kim Tiên cảnh giới hung thú 【 3/ 5】Chương 14: Thời Gian Ma Thần tinh huyết 【 4/ 5】Chương 15: Diệt thời gian, được tinh huyết 【 5/ 5】Chương 16: Thần Nghịch kéo cừu hận 【 1/ 5】Chương 17: Thì ra lãnh khí là bị ngươi cho hút đi 【 2/ 5】Chương 18: Chuẩn bị đột phá Chuẩn Thánh 【 3/ 5】Chương 19: Đại thiên thế giới! Chuẩn Thánh Chi Cảnh! ! ! 【 4/ 5】Chương 20: Đặc thù Linh Bảo 【 5/ 5】Chương 21: Hỗn Độn Chung tiêu diệt hàng tỉ hung thú 【 1/ 5】Chương 22: Tứ đại hung thú Thao Thiết vẫn lạc 【 2/ 5】Chương 23: Nguyên Phượng chân linh! Bá đạo Thôn Phệ Pháp Tắc 【 3/ 5】Chương 24: Thiên Đạo chỉ lệnh, tiêu diệt hung thú! ! ! 【 4/ 5】Chương 25: Vừa mới bắt đầu liền đã chết hai người Chuẩn Thánh 【 5/ 5】Chương 26: Xuất thủ tổn thương Thần Nghịch, hung Thú Hoàng hướng con bài chưa lật! ! ! 【 1/ 5】Chương 27: Huyền Thần Chiến Luân Hồi, Lục Đạo Luân Hồi Bàn 【 2/ 5】Chương 28: Diệt sát Luân Hồi Thú Hoàng 【 3/ 5】Chương 29: Người nào nghèo người nào xấu hổ 【 4/ 5】Chương 30: Tứ đại hung thú diệt hết 【 5/ 5】Chương 31: Tế hiến hung thú, Thần Nghịch đột phá 【 1/ 5】Chương 32: Đột phá thì như thế nào? Chính nghĩa vi ẩu 【 2/ 5】Chương 33: Tính kế, mưu đoạt táng thiên quan 【 3/ 5】Chương 34: Thú Hoàng Thần Nghịch vẫn lạc 【 4/ 5】Chương 35: Huyền Thần cùng La Hầu hợp tác 【 5/ 5】Chương 36: Thí Thần Thương thuộc sở hữu 【 1/ 5】Chương 37: Đột phá tu vi 【 2/ 5】Chương 38: Càn Khôn Lão Tổ thiếu nhân quả 【 3/ 5】Chương 39: Bất Chu Sơn đỉnh, cơ duyên 【 4/ 5】Chương 40: Huyền Thần nói, cướp đoạt chư thiên 【 5/ 5】Chương 41: Bàn Cổ Điện bên trong, Thập Nhị Tổ Vu 【 1/ 5】Chương 42: Ly khai Bất Chu Sơn, bái phỏng Âm Dương Lão Tổ 【 2/ 5】Chương 43: Nói với Âm Dương Lão Tổ, đối phó Dương Mi 【 3/ 5】Chương 44: Vây giết Dương Mi 【 4/ 5】Chương 45: Dương Mi vẫn lạc 【 5/ 5】Chương 46: Bồng Lai bế quan, luyện hóa không gian bổn nguyên 【 1/ 5】Chương 47: Lấn Tổ Long 【 2/ 5】Chương 48: Tập tề 36 khỏa Định Hải Thần Châu 【 3/ 5】Chương 49: Hồng Hoang dị chủng -- Tiên Thiên âm dương giao 【 4/ 5】Chương 50: Lĩnh ngộ âm dương, Thủy Chi Bổn Nguyên 【 5/ 5】Chương 51: Đánh giết linh hồn Ma Thần 【 1/ 5】Chương 52: Chuẩn Thánh Đỉnh Phong, lại đến Hồng Hoang Tinh Không 【 2/ 5】Chương 53: Không nên nhảy ra tìm chết 【 3/ 5】Chương 54: Đánh Sát Tinh thần lão tổ 【 4/ 5】Chương 55: Tam tộc lộ cao chót vót 【 5/ 5】Chương 56: Các ngươi ai là tỷ tỷ? 【 1/ 5】Chương 57: Tiên Thiên tam tộc Đại HưngChương 58: Chưởng khống mười hai chủng pháp tắc 【 3/ 5】Chương 59: Chúc Long tới tặng đầu người 【 4/ 5】Chương 60: Táng thiên, táng địa, chôn cất chúng sinh 【 5/ 5】Chương 61: Tổ Long đánh tới 【 6/ 5】Chương 62: Một tay trấn áp, cường đoạt Tổ Long chân linh 【 1/ 10】Chương 63: Bàn Cổ một đoạn xương tay 【 2/ 10】Chương 64: Chư thiên lò luyện, tam tộc trận chiến mở màn 【 3/ 10】Chương 65: Cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được 【 4/ 10】Chương 66: Vận Mệnh thực sự là kỳ diệu 【 5/ 10】Chương 67: Cùng La Hầu luận đạo 【 6/ 10】Chương 68: Thập đại Tiên Thiên Linh Căn -- Khổ Trúc 【 7/ 10】Chương 69: Tổ Long dã tâm, Long Phượng chi chiến 【 8/ 10】Chương 70: Thủy Kỳ Lân chạy tới, Tổ Long rút đi 【 9/ 10】Chương 71: Nửa bước Hỗn Nguyên, Nữ Oa hóa hình 【 10/ 10】Chương 72: Cùng Hồng Quân buôn bán lẫn nhau thổi 【 1/ 5】Chương 73: Lòng đang rỉ máu Hồng Quân 【 2/ 5】Chương 74: Khắc Tạo Hóa Ngọc Điệp 【 3/ 5】Chương 75: Chỉ điểm La Hầu? 【 4/ 5】Chương 76: Tam tộc chiến, lượng kiếp bắt đầu 【 5/ 5】Chương 77: Ta cũng có con bài chưa lật 【 1/ 5】Chương 78:Chương 79: Càn Khôn Đỉnh tới tay 【 3/ 5】Chương 80: Tam tộc thê lương kết thúc 【 4/ 5】Chương 81: Đạo Ma Chi Chiến khai hỏa 【 5/ 5】Chương 82: Tru Tiên Kiếm Trận ra 【 1/ 5】Chương 83: Đánh không lại sẽ đưa ngươi ra Kiếm Trận 【 2/ 5】Chương 84: Hồng Quân Tam Thi tự bạo phá Kiếm Trận 【 3/ 5】Chương 85: La Hầu biến hóa Thiên Ma, Đạo Ma Chi Chiến kết thúc 【 4/ 5】Chương 86: Luyện chế Thanh Thiên trụ 【 5/ 5】Chương 87: Chứng Đạo Hỗn Nguyên 【 bên trên 】 1/ 5Chương 88: Chứng Đạo Hỗn Nguyên 【 dưới 】 2/ 5Chương 89: Thành tựu Hỗn Độn Ma Thần thân thể 【 3/ 5】Chương 90: Chân linh dấu vết Vĩnh Hằng giới 【 4/ 5】Chương 91: Xin hỏi đạo hữu có hay không Chứng Đạo Hỗn Nguyên? 【 5/ 5】Chương 92: Trong hỗn độn sưu tầm những thế giới khác 【 1/ 5】Chương 93: Hủy diệt nhất phương vĩnh hằng Chân Giới 【 2/ 5】Chương 94: Cướp đoạt thế giới bổn nguyên, đột phá tu vi 【 3/ 5】Chương 95: Hoàn vũ Đại Thiên Địa, phản hồi Hồng Hoang 【 4/ 5】Chương 96: Nữ Oa sính uy, Tam Thanh chạy trối chết 【 5/ 5】Chương 97: Thập Nhị Phẩm Luân Hồi Tử Liên 【 1/ 5】Chương 98: Hỗn Độn Châu tấn cấp, Thời Không Chi Môn 【 2/ 5】Chương 99: Ta là tống cơ duyên người hảo tâm 【 3/ 5】Chương 100: Chí cao vô thượng đãi ngộ 【 4/ 5】

Đang hiển thị 1 đến 100 của 373 kết quả

Trước1234Sau