Hồng Hoang: Ta Thực Thiết Thú, Bị Hậu Thổ Nghe Lén Tiếng Lòng

Chương mới nhất

Chương 246: Còn mời bệ hạ nghĩ lại!Chương 245: Yêu tộc muốn tìm Đạo Tổ, Cổn Cổn lao tới Thiên ĐìnhChương 244: Đế Tuấn chửi mắng, Cổn Cổn xách Thái NhấtChương 243: Cổn Cổn đột phá, Thái Nhất lo nghĩChương 242: Luân hồi lập, Bình Tâm ra, Hậu Thổ không còn vuChương 241: Hậu Thổ hóa luân hồi, Cổn Cổn cầu Ma Thụ

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Hồng Hoang: Ta Thực Thiết Thú, Bị Hậu Thổ Nghe Lén Tiếng Lòng được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Hồng Hoang: Ta Thực Thiết Thú, Bị Hậu Thổ Nghe Lén Tiếng Lòng.

Xem thêm: Truyện Hồng Hoang: Ta Thực Thiết Thú, Bị Hậu Thổ Nghe Lén Tiếng Lòng


Danh sách chương truyện

Chương 1: Hậu Thổ cùng Thực Thiết Thú sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếuChương 2: Ta Cổn Cổn đại thần tướng đến tất thành đại khí sách mới lên đường cầu nguyệt phiếuChương 3: Ngươi còn có thể biết cái gì sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếuChương 4: Này long cơ bản đã không cứu nổi sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếuChương 5: Hậu Thổ chiến Côn Bằng sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếuChương 6: Đông Hoàng Thái Nhất buông xuống sách mới lên đường cầu nguyệt phiếuChương 7: Ngươi như thế không coi trọng khó trách tương lai bị chặt đầu sách mới lên đường cầu nguyệt phiếuChương 8: Ngươi lại không thể có chút dũng khí sách mới lên đường cầu nguyệt phiếuChương 9: Tiểu Ngu sơn quỷ vực sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếuChương 10: Ta Cổn Cổn Đại Thần quả nhiên là thiên túng kỳ tài sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếuChương 11: Tẩy Linh Đỉnh sách mới xuất phát cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 12: Hậu Thổ đạo luân hồi sách mới lên đường cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 13: Đông Hoàng cung bên trong cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 14: Ngao Nguyệt ném cho ăn Thực Thiết Thú cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 15: Đại Nhật Thiên Long cùng Thực Thiết Thú cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 16: Ngao Nguyệt thuyết phục Cổn Cổn nhập Yêu tộc cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 17: Nguyện vì Vu tộc chiến tử cũng không muốn phản bội cầu sinh cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 18: Cộng Công đến động thủ cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 19: Thanh Long Mạnh Chương cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 20: Bị tai họa Nhu Cốt Thỏ nhất tộc cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 21: Người nào tới chiếu cố thỏ thỏ cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 22: Thái Nhất cùng Đế Tuấn cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 23: Hậu Nghệ cùng Ngọc Thỏ cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 24: Ngươi có thể hay không đem Hằng Nga nhường cho ta cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 25: Cổn Cổn cùng Hậu Thổ cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 26: Ngẫu nhiên gặp Chuẩn Đề cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 27: Hậu Thổ không có đối với ta dùng nghe tính toán trong lòng cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 28: Yêu tộc phạm Bồng Lai cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 29: Cấm chế phá nát cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 30: Long Cung biến cố cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 31: Vu tộc gấp rút tiếp viện cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 32: Để cho chúng ta cùng một chỗ cứu vãn Đông Vương Công đi cầu nguyệt phiếu cầu phiếu đề cửChương 33+ 34: Vu Yêu chém giết, Yêu Thần Tất Phương (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 35: Cổn Cổn quyền trấn yêu thần (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 36: Yêu Quân rút lui, Yêu Đế mưu Phượng tộc (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 37: Đông Vương Công, phải chết! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 38: Cổn Cổn: Cái này nhất định là cực phẩm tiên thiên linh bảo! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 39: Ngươi trả cho ta cực phẩm tiên thiên linh bảo! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 40: Đông Vương vốn là thuần dương khí, thuần dương không lại thuần dương tiên (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 41: Cổn Cổn: Ta sẽ không để cho hắn tốt hơn! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 42: Đông Hoa Đế Quân (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 43: Câu dẫn Đông Vương Công ưa thích nữ nhân! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 44: Tìm Đạo Tổ cáo trạng (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 45: Yêu chưởng thiên, Vu chưởng địa (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 46: Đào đất 300 thước (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 47: Kim Giao Tiễn cùng Nhâm Thủy Bàn Đào (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 48: Ngao Nguyệt ý đồ đến (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 49: Cổn Cổn huynh đệ, đem pháp bảo lấy ra đi! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 50: Thượng Thanh (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 51: Cái kia gấu, ngươi có thể nguyện bái bản tọa vi sư? (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 52: Sẽ hưởng phúc gấu (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 53: Tổ Vu hội nghị (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 54: Đừng thở dài, đây là chuyện tốt! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 55: Côn Bằng bị trói (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 56: Khổng Tuyên, Kim Bằng (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 57: Cùng Cổn Cổn hữu duyên pháp bảo (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 58: Là ai đang len lén tuốt gấu? (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 59: Hậu Thổ hỏi đáp (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 60: Vốn là vì ngươi lấy được (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 61: Chúng ta đi Côn Lôn sơn (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 62: Tam Thanh đối thoại (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 63: Yêu văn hiện, Yêu Sư ra (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 64: Thần bí mập mạp (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 65: Hậu Nghệ Cổn Cổn nhập Côn Lôn (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 66: Nguyên Thủy: Ngươi cái này gấu, làm coi như không tệ! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 67: Cổn Cổn chiêu hàng Tứ Bất Tướng (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 68: Ta đáp ứng ngươi! (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 69: Trên trời rơi xuống Huyền Lôi (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 70: Thượng Thanh triệu hoán (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 71: Gặp lại Thông Thiên (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 72: Ta thật không có Diệt Thế Hắc Liên (cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử)Chương 73: Thông Thiên: Quả thật không có sư đồ duyên phận a (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 74: Bất Chu sơn gặp lại Hậu Thổ (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 75: Hậu Nghệ bị gấu đá bay (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 76: Yêu Sư thượng thiên, Chúc Long truyền triệu (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 77: Chúc Long chi mộng (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 78: Cổn Cổn: Không muốn, ta muốn uống sữa! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 79: Hậu Nghệ: Ngươi ưa thích, vậy ta liền đem nàng nhường cho ngươi! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 80: Cổn Cổn, chúng ta khiêu vũ đi! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 81: Yêu Sư đề nghị phạt Long tộc (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 82: Huynh đệ chi tranh (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 83: Ta không phải mãi nghệ gấu, ta có tôn nghiêm! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 84: Thông linh chi vũ (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 85: Vu Sư? Vũ Sư? (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 86: Vu Vũ hiện, Vu Sư ra! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 87: Nữ Oa Phục Hi muốn thăm Bất Chu sơn (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 88: Hậu Thổ: Cổn Cổn hao phí đại lượng tâm huyết (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 89: Đầu kia gấu có phải hay không rất xấu a? (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 90: Nữ Oa giảng đạo (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 91: Hồng Mông Tử Khí hơi rung (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 92: Hậu Thổ: Ta muốn ngươi giúp ta ngộ đạo! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 93: Trở về Thực Thiết sâm lâm (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 94: Ngao Nguyệt tới chơi, muốn mượn Chu Tước Kỳ (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 95: Đạt thành hợp tác, số mệnh tương liên (hai chương hợp lại cùng nhau)Chương 96: Đông Hoàng đến (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 97: Ta Càn Khôn Bát chỉ có Khai Thiên Thần Phủ mới có thể phá! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 98: Cổn Cổn: Ta muốn cáo trạng! (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 99: Đông Hoàng thối lui, Chuẩn Đề tặng kinh thư (hai chương hợp lại cùng nhau)Chương 100: Hậu Thổ ngược gấu (cầu đặt mua, cầu đặt mua)Chương 101: Cổn Cổn Huyết Hải ngộ Minh Hà, Ngao Nguyệt Thiên Đình thụ thẩm phán (cầu đặt mua, cầu đặt mua)

Đang hiển thị 1 đến 100 của 245 kết quả

Trước123Sau