Hồng Hoang Trấn Nguyên Tử

Hồng Hoang Trấn Nguyên Tử

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

25 Chương
3/5(2 đánh giá)

Chương mới nhất

Chương 25 thái âm huyễn nguyệt trận ( cầu cất chứa đề cử phiếu )Chương 24 trận pháp ( cầu cất chứa đề cử phiếu )Chương 23 Cửu Vĩ Thiên Hồ ( cầu cất chứa đề cử phiếu thêm thư đơn )Chương 22 Thanh Khâu Sơn ( cầu cất chứa đề cử phiếu thêm thư đơn )Chương 21 chín đầu man thú ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 20 Hồng Hoang hàng tỉ năm ( nhị hợp nhất chương cầu cất chứa đề cử phiếu

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Hồng Hoang Trấn Nguyên Tử được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Hồng Hoang Trấn Nguyên Tử .

Xem thêm: Truyện Hồng Hoang Trấn Nguyên Tử


Danh sách chương truyện

Chương 1 trọng sinh Hồng Hoang ( cầu đầu tư cất chứa đề cử phiếu )Chương 2 khổ tu ( cầu cất chứa cầu đầu tư cầu đề cử phiếu, cầu thêm thưChương 3 hóa hình ( cầu cất chứa đề cử phiếu cầu đầu tư cầu thêm thư đơnChương 4 du lịch Hồng Hoang ( cầu cất chứa cầu đề cử phiếu cầu đầu tư )Chương 5 Thanh Nguyên Sơn thuần dương động thiên ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tưChương 6 Ngũ Châm Tùng ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 7 Bất Chu sơn ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 8 Bàn Cổ di trạch ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút thêmChương 9 ăn sương uống gió ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút, thêmChương 10 huyền hoàng chi khí ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút thêmChương 11 sơ nghe La Hầu ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 12 bẩm sinh mậu thổ đại trận ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư mộtChương 13 bẩm sinh âm dương ngọc ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chútChương 14 thành đạo pháp khí ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 15 Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp nạn ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư mộtChương 16 hỗn độn thần thiết ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 17 Tru Tiên Kiếm Trận cùng hạ màn ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tưChương 18 chải vuốt địa mạch ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 19 ngẫu nhiên gặp được mây đỏ ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 20 Hồng Hoang hàng tỉ năm ( nhị hợp nhất chương cầu cất chứa đề cử phiếuChương 21 chín đầu man thú ( cầu cất chứa đề cử phiếu đầu tư một chút )Chương 22 Thanh Khâu Sơn ( cầu cất chứa đề cử phiếu thêm thư đơn )Chương 23 Cửu Vĩ Thiên Hồ ( cầu cất chứa đề cử phiếu thêm thư đơn )Chương 24 trận pháp ( cầu cất chứa đề cử phiếu )Chương 25 thái âm huyễn nguyệt trận ( cầu cất chứa đề cử phiếu )

Đang hiển thị 1 đến 25 của 25 kết quả