Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt

Doc truyen Huyen Huyen Bat Dau Download Dai De Can Cot lttp truyen chu ebook prc download full.

Trạng thái:

Đang ra

Thể loại:

Huyền huyễn

Độ dài:

349 Chương
5/5(3 đánh giá)
Mời bạn đón đọc truyện chữ Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt của tác giả Tuyệt Thế Đại Đế.

Giới thiệu truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt

[ Faloo tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Huyền huyễn: Bắt đầu download Đại Đế căn cốt ]

Diệp Vô Trần xuyên việt huyền huyễn đại thế giới, trở thành đế tộc Diệp gia chi thứ đệ tử.

Cũng may kim thủ chỉ kích hoạt, bắt đầu download Đại Đế căn cốt.

Dị tượng hiển hóa, trên trời rơi xuống điềm lành, Đế khí đi về đông ba vạn dặm.

Trời không sinh ta Diệp Vô Trần, Vạn Cổ tiên lộ dài như đêm!

Trên đời thiên kiêu ngàn ngàn vạn, gặp ta vậy cần tận thuận theo.

Đỉnh đầu Tử Tiêu đạo ấn, cầm trong tay Hỗn Độn Tiên kiếm, một đường Nghịch Thiên đoạt Tạo Hóa, quét ngang Cửu Thiên Thập Địa.

Faloo tiểu thuyết Internet nhắc nhở ngài: Quyển tiểu thuyết cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.

Xem thêm: Truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt


Danh sách chương truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt

Chương 01: Chi thứ đệ tử [ cầu hoa tươi ]Chương 02: Đại Đế căn cốt [ cầu hoa tươi ]Chương 03: Diệp gia Đế tử [ cầu hoa tươi ]Chương 04: Kinh khủng tu hành [ cầu hoa tươi ]Chương 05: Mệnh Tuyền dị tượng [ cầu hoa tươi ]Chương 06: Đạo ấn hộ chủ [ cầu hoa tươi ]Chương 07: Luân Hồi Cửu Tiên đồ [ cầu bình giá ]Chương 08: Một tay Thái Âm, một tay Thái Dương [ cầu hoa tươi ]Chương 09: Trăm lần cực hạn, đánh vỡ truyền kỳ [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 10: Đạo âm cuồn cuộn, trấn thế vô song [ cầu bình giá ]Chương 11: Khoáng cổ thước kim, Tiên vực chấn động [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 12: Khốn lồng cuộc chiến, thần uy vô địch [ cầu bình giá ]Chương 13: Thuần huyết sinh linh, Hoàng Kim Sư tộc [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 14: Hỗn Độn Tiên kiếm, khiêu chiến thuần huyết [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 15: Cường hãn vô biên, chém giết tại chỗ [ cầu hoa tươi ]Chương 16: Bí cảnh sắp mở, thiên kiêu hội tụ [ cầu hoa tươi ]Chương 17: Luân Hồi chân huyết, vô thượng tạo hóa [ cầu hoa tươi ]Chương 18: Thương Lan bí cảnh, chuẩn bị tiến về [ cầu hoa tươi ]Chương 19: Thiên kiêu Diệp Tu [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 20: Cường hãn nhục thân, một chiêu trấn áp [ cầu bình giá ]Chương 21: Đại đạo cô tịch, có thể thấy được trường sinh [ cầu bình giá ]Chương 22: Nam Dương Cổ thành, Đổng thị gia tộc [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 23: Bốn phương tụ tập, gió nổi mây phun [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 24: Thiên kiêu Đổng Đồ, thu làm tùy tùng [ cầu bình giá ]Chương 25: Vệ quốc công chúa, ếch ngồi đáy giếng [ cầu bình giá ]Chương 26: Ngang ngược càn rỡ, vả miệng 30 [ cầu hoa tươi ]Chương 27: Thái Cổ Viên tộc, trước đến khiêu chiến [ cầu bình giá ]Chương 28: Cân sức ngang tài, An Liệt nhận thua [ cầu hoa tươi ]Chương 29: Kết thiện duyên [ cầu hoa tươi ]Chương 30: Bản đồ [ cầu bình giá ]Chương 31: Hoàng Hôn sa mạc [ cầu hoa tươi ]Chương 32: Đến Kim Nguyên cổ quốc [ cầu hoa tươi ]Chương 33: Kim Ô chuyển thế, Ô Dao Hoàn [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 34: Bắc Sơn Vô Lãng, thông gia [ cầu hoa tươi ]Chương 35: Nhất niệm ngộ đạo, cường thế bà lão [ cầu hoa tươi ]Chương 36: Bắc Sơn thị Chí Tôn? [ cầu bình giá ]Chương 37: Tu vi tiến nhanh [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 38: Kiếm trảm hư không, vượt qua ức vạn dặm [ cầu hoa tươi ]Chương 39: Vạn Huyễn Đế đình, Đại Đế Huyền Tôn [ cầu hoa tươi ]Chương 40: Các tộc thiên kiêu [ cầu bình giá ]Chương 41: Huyết Bức nhất tộc, Viêm Mang Vô Tô [ cầu bình giá ]Chương 42: Đế tộc Bạch gia, Thương Lan thành chủ [ cầu hoa tươi ]Chương 43: Chém giết tại chỗ, các phương phản ứng [ cầu hoa tươi ]Chương 44: Gió khí vân tuôn, bí cảnh mở ra [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 45: Tiến vào bí cảnh, các phương tranh phong [ cầu bình giá ]Chương 46: Thăm dò Đế mộ, Thị Huyết đằng [ cầu hoa tươi ]Chương 47: Chém giết Thị Huyết đằng [ cầu hoa tươi ]Chương 48: Bí cảnh chém giết, trảm Đông Khấu Sát [ cầu hoa tươi ]Chương 49: Di tích không gian [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 50: Bất tử khôi lỗi, hung hiểm chi địa [ cầu hoa tươi ]Chương 51: Tuyệt xử phùng sinh [ cầu hoa tươi ]Chương 52: kim đỉnh cung điện [ cầu bình giá ]Chương 53: Kiếm đung đưa Cửu U, một đường quét ngang [ cầu hoa tươi ]Chương 54: Đạo Cung Đại Đế, Thiên Đạo bản nguyên [ cầu hoa tươi ]Chương 55: Liễu Xích Gian, Diệp Tu liều mạng [ cầu nguyệt phiếu ]Chương 56: Đi ra di tích, giết chóc bốn phương [ cầu thủ đặt trước ]Chương 57: Đế mộ chém giết, đạo tâm thuế biến [ cầu đặt mua ]Chương 58: Trọng đồng người, Kỷ Cửu Hỏa [ cầu thủ đặt trước ]Chương 59: Giao chiến Kỷ Cửu Hỏa [ cầu đặt mua ]Chương 60: Tử sĩ [ cầu toàn đặt trước ]Chương 61: Vô thượng tạo hóa [ cầu đặt mua ]Chương 62: Đại Đế nhất nộ [ cầu đặt mua ]Chương 63: Tiên vực chấn động [ cầu đặt mua ]Chương 64: Gió thổi mạnh [ cầu đặt mua ]Chương 65: Trăm năm tu hành, Ám vực Thánh tộc [ cầu đặt mua ]Chương 66: Chúa tể chi tư [ cầu đặt mua ]Chương 67: Tụng ta tên thật, có thể thấy được vĩnh sinh [ cầu đặt mua ]Chương 68: Sáng chói đại thế, Đế tổ dạy bảo [ cầu toàn đặt trước ]Chương 69: Lão bối thiên kiêu, Diệp Văn Nguyên [ cầu đặt mua ]Chương 70: Nói ra tức pháp, một câu trấn áp [ cầu đặt mua ]Chương 71: Chúa tể chi tâm, sát phạt quả đoán [ cầu toàn đặt trước ]Chương 72: Bái kiến Đế tử, lão bối đều xuất hiện [ cầu toàn đặt trước ]Chương 73: Kinh diễm tuyên cổ, tuyệt thế chi tư [ cầu đặt mua ]Chương 74: Chấn nhiếp tộc nhân, đặt vững uy danh [ cầu đặt mua ]Chương 75: Kiếm Tiên cuộc chiến, yêu nghiệt chi tranh [ cầu đặt mua ]Chương 76: Tộc trưởng triệu kiến, không biết chuyện gì [ cầu đặt mua ]Chương 77: Kỷ nguyên thay đổi, sáng chói loạn thế [ cầu đặt mua ]Chương 78: Đổng Đồ trở về, An Liệt thiệp mời [ cầu đặt mua ]Chương 79: Thạch quốc Hoàng đô [ cầu toàn đặt trước ]Chương 80: Kim Ô Nguyên Thần, Cấm lão xuất thủ [ cầu đặt mua ]Chương 81: Ô Dao Hoàn tạo hóa [ cầu đặt mua ]Chương 82: Lãng Bất Quy, sinh tử lộ [ cầu đặt mua ]Chương 83: Thái Cổ Viên tộc, thương lão viên hầu [ cầu đặt mua ]Chương 84: Tam đại Chí Tôn [ cầu toàn đặt trước ]Chương 85: Trường hà Nhược thủy, Thái Cổ linh này [ cầu đặt mua ]Chương 86: Gõ đạo trèo lên đỉnh, diễn hóa 3000 [ cầu đặt mua ]Chương 87: Vạn Pháp lớn tiếng khen hay, Tiên vực kịch biến [ cầu toàn đặt trước ]Chương 88: Thiên Cơ mê ly, chiến khu mở ra [ cầu đặt mua ]Chương 89: Gia tộc triệu hồi [ cầu đặt mua ]Chương 90: Khởi hành [ cầu đặt mua ]Chương 91: Tán thành [ cầu toàn đặt trước ]Chương 92: Bái kiến [ cầu đặt mua ]Chương 93: Quỳ thẳng [ cầu đặt mua ]Chương 94: Luân Hồi Cửu Tiên đồ, bốn quyển đại thành [ cầu đặt mua ]Chương 95: Các tộc hội tụ, trấn áp toàn trường [ cầu đặt mua ]Chương 96: Xuất thủ trấn áp, bất diệt kiếm thể [ cầu đặt mua ]Chương 97: Thu Vũ Kiếm Tiên, Tiêu Hàn Vũ [ cầu đặt mua ]Chương 98: Sau diễn vương khí, Thiên Đạo chứng kiến [ cầu đặt mua ]Chương 99: Thiên kiêu chiến trường, Vẫn Tiên cấm địa [ cầu đặt mua ]Chương 100: Tao ngộ Kỷ Cửu Hỏa [ cầu đặt mua ]

Đang hiển thị 1 đến 100 của 349 kết quả

Review truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt

Truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt của tác giả Tuyệt Thế Đại Đế thuộc thể loại Huyền huyễn cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. oTruyenchu.com sẽ cập nhật chi tiết nội dung review truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt vào thời gian sớm nhất gửi tới các bạn.
Từ khoá: Đọc truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt full, chương 1, chương cuối. Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt review, Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy , nghe audio Huyền Huyễn: Bắt Đầu Download Đại Đế Căn Cốt.