Nghịch Thiên Tà Thần

Chương mới nhất

Chương 2040: Tiềm Dẫn Ly TâmChương 2039: Sơ hãmChương 2038: Lòng bàn tay máuChương 2037: Bịt miệngChương 2036: Vụ hoàng đột pháChương 2035: Lập lại chiêu cũ

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Nghịch Thiên Tà Thần được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Nghịch Thiên Tà Thần.

Xem thêm: Truyện Nghịch Thiên Tà Thần


Danh sách chương truyện

.:Chương 1 - Vân Triệt, Tiêu Triệt:..:Chương 2 - Không kìm lòng được:..:Chương 3 - Ngươi cưới ta?:..:Chương 4 - Đón dâu:..:Chương 5 - Đại hôn:..:Chương 6 - Tuyệt đại phong hoa:..:Chương 7 - Băng Vân tiên cung:..:Chương 8 - Đại hôn chi dạ:..:Chương 9 - Lão bà, ngươi đã ngủ chưa?:..:Chương 10 - Tinh Ẩn thảo:..:Chương 11 - Thiếu nữ tóc đỏ:..:Chương 12 - Nếu ngươi không phải là tiểu cô của ta...:..:Chương 13 - Nguy hiểm mông lung:..:Chương 14 - Tiêu tông gửi thư:..:Chương 15 - Tiêu Ngọc Long dò xét:..:Chương 16 - Tiêu đại thiếu tìm chết:..:Chương 17 - Ta là thần y, ngươi tin sao?:..:Chương 18 - Ngân châm thích hàn:..:Chương 19 - Thông huyền:..:Chương 20 - Có chuyện hay ho...:..:Chương 21 - Chung giường chung gối:..:Chương 22 - Kịch biến ( nhất ):..:Chương 23 - Kịch biến ( nhị ):..:Chương 24- Kịch biến ( tam ):..:Chương 25- Kịch biến ( tứ ):..:Chương 26- Kịch biến ( ngũ ):..:Chương 27- Kịch biến ( lục ):..:Chương 28- Kịch biến ( thất ):..:Chương 29- Kịch biến ( bát ):..:Chương 30- Kịch biến ( cửu ):..:Chương 31 - Băng Vân thất tiên -- Sở Nguyệt Ly:..:Chương 32 - Băng tiên uy hiếp:..:Chương 33 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận ( thượng ):..:Chương 34 - Tinh ẩn, lấy huyết tế hận ( hạ ):..:Chương 35 - Thân thế:..:Chương 36 - Ta tên Vân Triệt:..:Chương 37 - Thiên Linh thần mạch:..:Chương 38 - "Tuyệt thế thánh giả ":..:Chương 39 - Huyết nhiễm Jasmine [ thượng ]:..:Chương 40 - Huyết nhiễm Jasmine [ trung ]:..:Chương 41 - Huyết nhiễm Jasmine [ hạ ]:..:Chương 42 - Jasmine vi sư [ thượng ]:..:Chương 43 - Jasmine vi sư [ hạ ]:..:Chương 44 - Tà Thần bất diệt chi huyết:..:Chương 45 - Tân sinh huyền mạch:..:Chương 46 - Tà Thần thất cảnh:..:Chương 47 - Sinh tử cực hạn:..:Chương 48 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhất ]:..:Chương 49 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ nhị ]:..:Chương 50 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ tam ]:..:Chương 51 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ tứ ]:..:Chương 52 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ ngũ ]:..:Chương 53 - Tà Thần chi chủng · hỏa [ lục ]:..:Chương 54 - Nước mắt của Jasmine:..:Chương 55 - Nghịch thiên chi lực:..:Chương 56 - Tinh thần toái ảnh:..:Chương 57 - Tân Nguyệt thành, Hắc Nguyệt thương hội:..:Chương 58 - Hư trương thanh thế:..:Chương 59 - Tỷ phu ! ?:..:Chương 60 - Tân Nguyệt huyền phủ, Tư Không Hàn:..:Chương 61 - Gia nhập Tân Nguyệt huyền phủ:..:Chương 62 - Lam Tuyết Nhược:..:Chương 63 - Chủ điện:..:Chương 64 - Nhất chiến kinh thành ( nhất ):..:Chương 65 - Nhất chiến kinh thành ( nhị ):..:Chương 66 - Nhất chiến kinh thành ( tam ):..:Chương 67 - Nhất chiến kinh thành ( tứ ):..:Chương 68 - Nhất chiến kinh thành ( ngũ ):..:Chương 69 - Nhất chiến kinh thành ( lục ):..:Chương 70 - Nhất chiến kinh thành ( thất ):..:Chương 71 - Nhất chiến kinh thành ( bát ):..:Chương 72 - Nhất chiến kinh thành ( cửu ):..:Chương 73 - Ngạo chiến Lục Trảm Nam:..:Chương 74 - Bạo!:..:Chương 75 - Tiêu Lạc Thành:..:Chương 76 - Ta trước hủy ngươi !:..:Chương 77 - Vẫn nguyệt trầm tinh:..:Chương 78 - Phế !:..:Chương 79 - Tần Vô Ưu:..:Chương 80 - Tâm tư của Vân Triệt:..:Chương 81 - Tiêu tông tới cửa:..:Chương 82 - Di thiên đại họa:..:Chương 83 - Mười ngày chi kỳ:..:Chương 84 - Khả năng duy nhất:..:Chương 85 - Có qua mà không có lại là không lễ phép:..:Chương 86 - Cái thế thần y:..:Chương 87 - Thật quá xảo!:..:Chương 88 - Nhất chỉ thông huyền:..:Chương 89 - Tà tâm thánh thủ:..:Chương 90 - Thông thiên y thuật:..:Chương 91 - Hảo tôn nhi, thật sự là của ta hảo tôn nhi:..:Chương 92 - Kho bảo vật của tông môn:..:Chương 93 - Hổ phách:..:Chương 94 - Cướp đoạt:..:Chương 95 - Độc hỏa súng:..:Chương 96 - Đào vong ( thượng ):..:Chương 97 - Đào vong ( trung ):..:Chương 98 - Đào vong ( hạ ):..:Chương 99 - Sinh tử đánh cờ:..:Chương 100 - Rơi xuống:.

Đang hiển thị 1 đến 100 của 2.040 kết quả

Trước1234521Sau