(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Doc truyen Quyen 1 Mau Xuyen Nu Phu Nam Than Cau Anh Dung Hac Hoa lttp truyen chu ebook prc download full.
4/5(179 đánh giá)
Mời bạn đón đọc truyện chữ (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá! của tác giả Dạ Gia Đích Ly Trân.

Giới thiệu truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

đọc truyện chữ

Hán việt: Khoái xuyên nữ phối: Nam thần cầu nhĩ biệt hắc hoá!

Tác giả: Dạ Gia Đích Ly Trân

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Mạt thế, Tu chân, Ma pháp, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Thần tiên yêu quái, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Vườn trường, Dân quốc, Cung đình hầu tước, Linh dị thần quái, Nghịch tập, 1v1

[Tuyệt thế sủng văn 1v1, nam chủ trước sau là một, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ. Toàn bộ hành trình đều rải đường. Nam nữ chủ đều có tình cảm. Nhãn: Nhất kiến trung tình.]

Vô Dược thân là một người theo chủ nghĩa nhan khống, nghe nói có một hệ thống cứu vớt nam thần, vì thế cô liền xin gia nhập.

Tính toán cứu nam thần từ trong nước sôi lửa bỏng.

Chỉ là vì sao hệ thống không nói cho cô, hắc hoá là cái quỷ gì?

Vì sao nam thần đều có cái sở thích đáng sợ như vậy?

Một lời không hợp liền trói người?

Hệ thống! Hệ thống! Ta cảm thấy giống như là ta mới yêu cầu bị cứu với!

Xem thêm: Truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!


Danh sách chương truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 1: Mở ra hệ thốngChương 2: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 1Chương 3: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 2Chương 4: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 3Chương 5: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 4Chương 6: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 5Chương 7: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 6Chương 8: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 7Chương 9: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 8Chương 10: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 9Chương 11: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 10Chương 12: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 11Chương 13: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 12Chương 14: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 13Chương 15: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 14Chương 16: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 15Chương 17: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 16 (xong)Chương 18: TG1: Phiên ngoại Giang HiChương 19: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 1Chương 20: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 2Chương 21: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 3Chương 22: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 4Chương 23: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 5Chương 24: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 6Chương 25: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 7Chương 26: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 8Chương 27: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 9Chương 28: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 10Chương 29: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 11Chương 30: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 12Chương 31: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 13Chương 32: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 14Chương 33: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 15Chương 34: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 16Chương 35: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 17Chương 36: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 18Chương 37: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 19Chương 38: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 20Chương 39: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 21Chương 40: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 22Chương 41: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 23Chương 42: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 24Chương 43: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 25Chương 44: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 26Chương 45: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 27Chương 46: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 28Chương 47: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 29 (xong)Chương 48: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 1Chương 49: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 2Chương 50: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 3Chương 51: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 4Chương 52: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 5Chương 53: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 6Chương 54: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 7Chương 55: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 8Chương 56: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 9Chương 57: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 10Chương 58: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 11Chương 59: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 12Chương 60: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 13Chương 61: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 14Chương 62: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 15Chương 63: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 16Chương 64: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 17Chương 65: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 18Chương 66: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 19Chương 67: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 20Chương 68: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 21Chương 69: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 22Chương 70: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 23Chương 71: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 24Chương 72: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 25Chương 73: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 26Chương 74: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 27Chương 75: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 28Chương 76: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 29Chương 77: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 30Chương 78: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 31Chương 79: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 32Chương 80: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 33Chương 81: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 34Chương 82: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 35Chương 83: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 36 (xong)Chương 84: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 1Chương 85: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 2Chương 86: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 3Chương 87: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 4Chương 88: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 5Chương 89: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 6Chương 90: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 7Chương 91: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 8Chương 92: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 9Chương 93: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 10Chương 94: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 11Chương 95: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 12Chương 96: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 13Chương 97: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 14Chương 98: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 15Chương 99: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 16Chương 100: TG4: Đi vào tu chân: Tinh phân thượng tiên quá tuyên ta 17

Đang hiển thị 1 đến 100 của 200 kết quả

Review truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá! của tác giả Dạ Gia Đích Ly Trân thuộc thể loại Ngôn tình, Đô thị, Khoa huyễn, Huyền huyễn, Huyền nghi, Đồng nhân, Dã sử cực kỳ lôi cuốn và hấp dẫn. oTruyenchu.com sẽ cập nhật chi tiết nội dung review truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá! vào thời gian sớm nhất gửi tới các bạn.

Từ khoá: Đọc truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá! full, chương 1, chương cuối. (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá! wattpad truyện full sstruyen truyencv medoctruyen, metruyenchu nội dung truyện (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá! review, (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá! Mangatool Wikidich Truyencuatui truyenfull webtruyen truyenyy , nghe audio (Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!.