TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ !

Chương mới nhất

Chương 18: So Về Gọi Người, Anh Không Xứng (2)Chương 17: So Về Gọi Người, Anh Không Xứng (1)Chương 16: Đừng Ép Tôi Chơi Ngầu (2)Chương 15: Đừng Ép Tôi Chơi Ngầu (1)Chương 14: Tôi Cảm Thấy Quá Ít (2)Chương 13: Tôi Cảm Thấy Quá Ít (1)

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ ! được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ !.

Xem thêm: Truyện TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ !


Danh sách chương truyện

Chương 1: Tôi Không Nghĩ Đến Việc Kế Thừa (1)Chương 2: Tôi Không Nghĩ Đến Việc Kế Thừa (2)Chương 3: Ai Nói Tôi Không Có Tiền? (1)Chương 4: Ai Nói Tôi Không Có Tiền? (2)Chương 5: Anh Đã Bị Đuổi (1)Chương 6: Anh Đã Bị Đuổi (2)Chương 7: Tôi Là Ông Chủ Mới (1)Chương 8: Tôi Là Ông Chủ Mới (2)Chương 9: Không Phải Chỉ 100 Vạn (1)Chương 10: Không Phải Chỉ 100 Vạn (2)Chương 11: Trần Bình Ra Tay (1)Chương 12: Trần Bình Ra Tay (2)Chương 13: Tôi Cảm Thấy Quá Ít (1)Chương 14: Tôi Cảm Thấy Quá Ít (2)Chương 15: Đừng Ép Tôi Chơi Ngầu (1)Chương 16: Đừng Ép Tôi Chơi Ngầu (2)Chương 17: So Về Gọi Người, Anh Không Xứng (1)Chương 18: So Về Gọi Người, Anh Không Xứng (2)

Đang hiển thị 1 đến 18 của 18 kết quả