Thành Trì Tận Thế

Chương mới nhất

Chương 54: Chạy thục mạng (hạ)Chương 53: Chạy thục mạng (trung)Chương 52: Chạy thục mạng (thượng)Chương 51: Đoạt mệnh cuồng hoa (hạ)Chương 50: Đoạt mệnh cuồng hoa (trung)Chương 49: Đoạt mệnh cuồng hoa (thượng)

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Thành Trì Tận Thế được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Thành Trì Tận Thế.

Xem thêm: Truyện Thành Trì Tận Thế


Danh sách chương truyện

Chương 1: Bắt đầu (thượng)Chương 2: Bắt đầu (trung)Chương 3: Bắt đầu (hạ)Chương 4: Hoạt thi! Hoạt thi (Thượng)Chương 5: Hoạt thi! Hoạt thi (Trung)Chương 6: Hoạt thi! Hoạt thi! (Hạ)Chương 7: Bóng mờ tận thế (Thượng)Chương 8: Bóng mờ tận thế (Trung)Chương 9: Bóng mờ tận thế (Hạ)Chương 10: Kinh biến (Thượng)Chương 11: Kinh biến (Trung)Chương 12: Kinh biến (hạ)Chương 13: Nữ cường nhân kiên trì (Thượng)Chương 14: Nữ cường nhân kiên trì (Trung)Chương 15: Nữ cường nhân kiên trì (Hạ)Chương 16: Cái gọi là nhân tính (Thượng)Chương 17: Cái gọi là nhân tính (Trung)Chương 18: Cái gọi là nhân tính (Hạ)Chương 19: Tuyệt vọng cùng hi vọng (Thượng)Chương 20: Tuyệt vọng cùng hi vọng (Trung)Chương 21: Tuyệt vọng cùng hi vọng (Hạ)Chương 22: Khốn cảnh (Thượng)Chương 23: Khốn cảnh (Trung)Chương 24: Khốn cảnh (Hạ)Chương 25: Lưu Thiên Lương trả thù (Thượng)Chương 26: Lưu Thiên Lương trả thù (Trung)Chương 27: Lưu Thiên Lương trả thù (Hạ)Chương 28: Kinh nghiệm sống sót (Thượng)Chương 29: Kinh nghiệm sống sót (Trung)Chương 30: Kinh nghiệm sống sót (Hạ)Chương 31: Tự ta khiểu chiến (Thượng)Chương 32: Tự ta khiểu chiến (Trung)Chương 33: Tự ta khiểu chiến (Hạ)Chương 34: Sinh tử ký (Thượng)Chương 35: Sinh tử ký (Trung)Chương 36: Sinh tử ký (Hạ)Chương 37: Đặt mình vào nguy hiểm (Thượng)Chương 38: Đặt mình vào nguy hiểm (Trung)Chương 39: Đặt mình vào nguy hiểm (Hạ)Chương 40: Phu nhân và lưu manhChương 41: Phu nhân và lưu manh [trung]Chương 42: Phu nhân và lưu manh [hạ]Chương 43: Người sống sót trong phòng làm việc (thượng)Chương 44: Gười sống sót trong phòng làm việc (trung)Chương 45: Người sống sót trong phòng làm việc (hạ)Chương 46: Nhân tình ấm lạnh (thượng)Chương 47: Nhân tình ấm lạnh (trung)Chương 48: Nhân tình ấm lạnh (hạ)Chương 49: Đoạt mệnh cuồng hoa (thượng)Chương 50: Đoạt mệnh cuồng hoa (trung)Chương 51: Đoạt mệnh cuồng hoa (hạ)Chương 52: Chạy thục mạng (thượng)Chương 53: Chạy thục mạng (trung)Chương 54: Chạy thục mạng (hạ)

Đang hiển thị 1 đến 54 của 54 kết quả