Tiên Liêu Vi Kính

Chương mới nhất

Chương 64: Phiên ngoại 4: Hồi TrìChương 63: Phiên ngoại 3: Thành ThânChương 62: Phiên ngoại 2: Địa NgụcChương 61: Phiên ngoại 1 (hạ)Chương 60: Phiên ngoại 1 (Thượng)Chương 59: Đồng quy 13 (đại kết cục)

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Tiên Liêu Vi Kính được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Tiên Liêu Vi Kính.

Xem thêm: Truyện Tiên Liêu Vi Kính


Danh sách chương truyện

Chương 1: Nhập cục 1Chương 2: Nhập cục 2Chương 3: Nhập cục 3Chương 4: Nhập cục 4Chương 5: Nhập cục 5Chương 6: Nhập cục 6Chương 7: Nhập cục 7Chương 8: Nhập cục 8Chương 9: Nhập cục 9Chương 10: Nhập cục 10Chương 11: Nhập cục 11Chương 12: Nhập cục 12Chương 13: Nhập cục 13Chương 14: Nhập cục 14Chương 15: Nuông chiều 1Chương 16: Nuông chiều 2Chương 17: Nuông chiều 3Chương 18: Nuông chiều 4Chương 19: Nuông chiều 5Chương 20: Nuông chiều 6Chương 21: Nuông chiều 7Chương 22: Nuông chiều 8Chương 23: Nuông chiều 8Chương 24: Nuông chiều 10Chương 25: Nuông chiều 11Chương 26: Nuông chiều 12Chương 27: Nuông chiều 13Chương 28: Nuông chiều 14Chương 29: Vong đạo 1Chương 30: Vong đạo 2Chương 31: Vong đạo 3Chương 32: Vong đạo 4Chương 33: Vong đạo 5Chương 34: Vong đạo 6Chương 35: Vong đạo 7Chương 36: Vong đạo 8Chương 37: Vong đạo 9Chương 38: Vong đạo 10Chương 39: Vong đạo 11Chương 40: Vong đạo 12Chương 41: Vong đạo 13Chương 42: Vong đạo 14Chương 43: Vong đạo 15Chương 44: Vong đạo 16Chương 45: Vong đạo 17Chương 46: Vong đạo 18Chương 47: Đồng quy 1Chương 48: Đồng quy 2Chương 49: Đồng quy 3Chương 50: Đồng quy 4Chương 51: Đồng quy 5Chương 52: Đồng quy 6Chương 53: Đồng quy 7Chương 54: Đồng quy 8Chương 55: Đồng quy 9Chương 56: Đồng quy 10Chương 57: Đồng quy 11Chương 58: Đồng quy 12Chương 59: Đồng quy 13 (đại kết cục)Chương 60: Phiên ngoại 1 (Thượng)Chương 61: Phiên ngoại 1 (hạ)Chương 62: Phiên ngoại 2: Địa NgụcChương 63: Phiên ngoại 3: Thành ThânChương 64: Phiên ngoại 4: Hồi Trì

Đang hiển thị 1 đến 64 của 64 kết quả