Tôi Thực Sự Là Tra Thụ

Chương mới nhất

Chương 74: Thông báoChương 73: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (16)Chương 72: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (15)Chương 71: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (14)Chương 70: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (13)Chương 69: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (12)

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Tôi Thực Sự Là Tra Thụ được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Tôi Thực Sự Là Tra Thụ.

Xem thêm: Truyện Tôi Thực Sự Là Tra Thụ


Danh sách chương truyện

Chương 1: Thế giới thứ nhất: Ngược lão nam nhân hào môn (1)Chương 2: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (2)Chương 3: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (3)Chương 4: Chương 4 -Chương 5: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (5)Chương 6: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (6)Chương 7: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (7)Chương 8: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (8)Chương 9: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (9)Chương 10: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (10)Chương 11: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (11)Chương 12: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (12)Chương 13: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (13)Chương 14: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (14)Chương 15: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (15)Chương 16: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (16)Chương 17: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (17)Chương 18: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (18)Chương 19: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (19)Chương 20: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (20)Chương 21: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (21)Chương 22: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (22)Chương 23: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (23)Chương 24: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (24)Chương 25: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (25)Chương 26: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (26)Chương 27: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (27)Chương 28: Thế Giới Thứ Nhất: Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (28)Chương 29: Thế Giới Thứ Nhất (Cuối) : Ngược Lão Nam Nhân Hào Môn (29)Chương 30: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (30)Chương 31: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (31)Chương 32: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (32)Chương 33: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (33)Chương 34: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (34)Chương 35: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (35)Chương 36: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (36)Chương 37: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (37)Chương 38: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (38)Chương 39: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (39)Chương 40: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (40)Chương 41: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (41)Chương 42: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (42)Chương 43: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (43)Chương 44: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (44)Chương 45: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (45)Chương 46: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (46)Chương 47: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (47)Chương 48: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (48)Chương 49: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (49)Chương 50: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (50)Chương 51: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (51)Chương 52: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (52)Chương 53: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (53)Chương 54: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (54)Chương 55: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (55)Chương 56: Thế Giới Thứ Hai: Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (56)Chương 57: Thế Giới Thứ Hai (Cuối) : Ngược Thượng Tướng Tinh Tế (57)Chương 58: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (1)Chương 59: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (2)Chương 60: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (3)Chương 61: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (4)Chương 62: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (5)Chương 63: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (6)Chương 64: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (7)Chương 65: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (8)Chương 66: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (9)Chương 67: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (10)Chương 68: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (11)Chương 69: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (12)Chương 70: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (13)Chương 71: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (14)Chương 72: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (15)Chương 73: Thế Giới Thứ Ba: Ngược Lão Đại Giới Giải Trí (16)Chương 74: Thông báo

Đang hiển thị 1 đến 74 của 74 kết quả