Trộm Mệnh

Trộm Mệnh

Trạng thái:

Đang ra

Độ dài:

89 Chương
5/5(48 đánh giá)

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Trộm Mệnh được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Trộm Mệnh.

Xem thêm: Truyện Trộm Mệnh


Danh sách chương truyện

Quyển 1 Chương 1: Chén rượu Thao ThiếtChương 2: Chén rượu Thao Thiết (một)Chương 3: Chén rượu Thao Thiết (hai)Chương 4: Chén rượu Thao Thiết (ba)Chương 5: Chén rượu Thao Thiết (bốn)Chương 6: Chén rượu Thao Thiết (năm)Chương 7: Chén rượu Thao Thiết (sáu)Chương 8: Chén rượu Thao Thiết (bảy)Chương 9: Chén rượu Thao Thiết (tám)Chương 10: Chén rượu Thao Thiết (chín)Chương 11: Chén rượu Thao Thiết (mười)Chương 12: Chén rượu Thao Thiết (mười một)Chương 13: Chén rượu Thao Thiết (mười hai)Quyển 2 Chương 14: Lư hương ngư văn (một)Chương 15: Lư hương ngư văn (hai)Chương 16: Lư hương ngư văn (ba)Chương 17: Lư hương ngư văn (bốn)Chương 18: Lư hương ngư văn (năm)Chương 19: Lư hương ngư văn (sáu)Chương 20: Lư hương ngư văn (bảy)Chương 21: Lư hương ngư văn (tám)Chương 22: Lư hương ngư văn (chín)Chương 23: Lư hương ngư văn (mười)Quyển 3 Chương 24: Đèn lồng hình người (một)Chương 25: Đèn lồng hình người (hai)Chương 26: Đèn lồng hình người (ba)Chương 27: Đèn lồng hình người (bốn)Chương 28: Đèn lồng hình người (năm)Chương 29: Đèn lồng hình người (sáu)Chương 30: Đèn lồng hình người (bảy)Chương 31: Đèn lồng hình người (tám)Chương 32: Đèn lồng hình người (chín)Chương 33: Đèn lồng hình người (mười)Chương 34: Đoạn hầu bảo kiếm* (một)Chương 35: Đoạn hầu bảo kiếm (hai)Chương 36: Đoạn hầu bảo kiếm (ba)Chương 37: Đoạn hầu bảo kiếm (bốn)Chương 38: Đoạn hầu bảo kiếm (năm)Chương 39: Đoạn hầu bảo kiếm (sáu)Chương 40: Đoạn hầu bảo kiếm (bảy)Chương 41: Đoạn hầu bảo kiếm (tám)Chương 42: Đoạn hầu bảo kiếm (chín)Chương 43: Thiên nhãn bồ đề (một)Chương 44: Thiên nhãn bồ đề (hai)Chương 45: Thiên nhãn bồ đề (ba)Chương 46: Thiên nhãn bồ đề (bốn)Chương 47: Thiên nhãn bồ đề (năm)Chương 48: Thiên nhãn bồ đề (sáu)Chương 49: Thiên nhãn bồ đề (bảy)Chương 50: Thiên nhãn bồ đề (tám)Chương 51: Thiên nhãn bồ đề (chín)Chương 52: Thiên nhãn bồ đề (mười)Chương 53: Thiên nhãn bồ đề (mười một)Chương 54: Tinh và Nguyệt (một)Chương 55: Tinh và Nguyệt (hai)Chương 56: Tinh và Nguyệt (ba)Chương 57: Tinh và Nguyệt (bốn)Chương 58: Tinh và Nguyệt (năm)Chương 59: Tinh và Nguyệt (sáu)Chương 60: Tinh và Nguyệt (bảy)Chương 61: Tinh và Nguyệt (tám)Chương 62: Tinh và Nguyệt (chín)Chương 63: Tinh và Nguyệt (mười)Chương 64: Hổ phù đồng thau (một)Chương 65: Hổ phù đồng thau (hai)Chương 66: Hổ phù đồng thau (ba)Chương 67: Hổ phù đồng thau (bốn)Chương 68: Hổ phù đồng thau (năm)Chương 69: Hổ phù đồng thau (sáu)Chương 70: Hổ phù đồng thau (bảy)Chương 71: Hổ phù đồng thau (tám)Chương 72: Hổ phù đồng thau (chín)Chương 73: Hổ phù đồng thau (mười)Chương 74: Quyển cuối (một)Chương 75: Quyển cuối (hai)Chương 76: Quyển cuối (ba)Chương 77: Quyển cuối (bốn)Chương 78: Quyển cuối (năm)Chương 79: Quyển cuối (sáu)Chương 80: Quyển cuối (bảy)Chương 81: Quyển cuối (tám)Chương 82: Quyển cuối (chín)Chương 83: Quyển cuối (mười)Chương 84: Quyển cuối (mười một)Chương 85: Quyển cuối (mười hai)Chương 86: Quyển cuối (mười ba)Chương 87: Quyển cuối (mười bốn)Chương 88: Quyển cuối (mười lăm)Chương 89: Quyển cuối (cuối)

Đang hiển thị 1 đến 89 của 89 kết quả