[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ [Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện [Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route.

Xem thêm: Truyện [Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route


Danh sách chương truyện

Chương 1: Mở đầu (1)Chương 2: Mở đầu (2)Chương 3: Trở về (1)Chương 4: Trở về (2)Chương 5: Trở về (3)Chương 6: Trở về (4)Chương 7: Trở về (5)Chương 8: Nhất niệm thành ma (1)Chương 9: Nhất niệm thành ma (2)Chương 10: Nhất niệm thành ma (3)Chương 11: Nhất niệm thành ma (4)Chương 12: Hắc thú (1)Chương 13: Hắc thú (2)Chương 14: Hắc thú (3)Chương 15: Hắc thú (4)Chương 16: Hắc thú (5)Chương 17: Hắc thú (6)Chương 18: Giết! (1)Chương 19: Giết! (2)Chương 20: Giết! (3)Chương 21: Giết! (4)Chương 22: Giết! (5)Chương 23: Giết! (6)Chương 24: Khoảng lặng (1)Chương 25: Khoảng lặng (2)Chương 26: Khoảng lặng (3)Chương 27: Cầu vồng (1)Chương 28: Cầu vồng (2)Chương 29: Cầu vồng (3)Chương 30: Cầu vồng (4)Chương 31: Cầu vồng (5)Chương 32: Cầu vồng (6)Chương 33: L'Arc-en-Ciel (1)Chương 34: L'Arc-en-Ciel (2)Chương 35: L'Arc-en-Ciel (3)Chương 36: L'Arc-en-Ciel (4)Chương 37: Cái chếtChương 38: Xác ve (1)Chương 39: Xác ve (2)Chương 40: Xác ve (3)Chương 41: Xác ve (4)Chương 42: Tàn dương như huyết (1)Chương 43: Tàn dương như huyết (2)Chương 44: Ảo vọng (1)Chương 45: Ảo vọng (2)Chương 46: Ảo vọng (3)Chương 47: Ảo vọng (4)Chương 48: Ảo vọng (5)Chương 49: Ảo vọng (6)Chương 50: Lựa chọn cuối cùngChương 51: True End - Thanh thiên (1)Chương 52: True End - Thanh thiên (2)Chương 53: True End - Thanh thiên (3)Chương 54: True End - Thanh thiên (4)Chương 55: Good End - Bạch nhật (1)Chương 56: Good End - Bạch nhật (2)Chương 57: Good End - Bạch nhật (3)Chương 58: Lời cuối

Đang hiển thị 1 đến 58 của 58 kết quả