Tử Cực Thiên Hạ

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Tử Cực Thiên Hạ được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Tử Cực Thiên Hạ.

Xem thêm: Truyện Tử Cực Thiên Hạ


Danh sách chương truyện

Quyển 1 Chương 1-1: Trọng sinh ở Phàm giới - :Trọng sinhQuyển 1 Chương 1-2: Trọng sinhQuyển 1 Chương 2: Trọng sinhQuyển 1 Chương 2-2: Trọng sinh (2)Quyển 1 Chương 2-3: Trọng sinh(3)Quyển 1 Chương 3-1: Tư Mã ThúQuyển 1 Chương 3-2: Tư Mã Thú (2)Quyển 1 Chương 3-3: Tư Mã Thú (3)Quyển 1 Chương 4: Tuệ Viễn phương trượngQuyển 1 Chương 4-2: Tuệ Viễn phương trượngQuyển 1 Chương 4-3: Tuệ Viễn phương trượngQuyển 1 Chương 5-1: Ta chỉ là ta,Vương TửQuyển 1 Chương 5-2: Ta chỉ là ta,Vương TửQuyển 1 Chương 5-3: Ta chỉ là ta,Vương TửQuyển 1 Chương 6: Ngọn nguồnQuyển 1 Chương 6-2: Ngọn nguồnQuyển 1 Chương 6-3: Ngọn nguồnQuyển 1 Chương 7: Ngũ hành chi Quyển 1 Chương 7-2: Ngũ hành chi Quyển 1 Chương 8: Trận pháp thiên tàiQuyển 1 Chương 8-2: Trận pháp thiên tàiQuyển 1 Chương 8-3: Trận pháp thiên tàiQuyển 1 Chương 9: Kì dị lụcQuyển 1 Chương 9-2: Kì dị lụcQuyển 1 Chương 9-3: Kì dị lụcQuyển 1 Chương 10: Tuyết dạ ly sơn(nhất)Quyển 1 Chương 10-2: Tuyết dạ ly sơn(nhất)Quyển 1 Chương 11-1: Tuyết dạ ly sơn (nhị)Quyển 1 Chương 11-2: Tuyết dạ ly sơn(nhị)Quyển 1 Chương 12: Tuyết dạ ly sơn(tam)Quyển 1 Chương 12-2: Tuyết dạ ly sơn(tam)Quyển 1 Chương 13: Kinh hiện Ngân Lân tuyềnQuyển 1 Chương 13-2: Kinh hiện Ngân Lân tuyền (2)Quyển 1 Chương 14: Thần thú Đằng XàQuyển 1 Chương 14-2: Thần thú Đằng Xà (2)Quyển 1 Chương 15: Biến cố phát sinhQuyển 1 Chương 15-2: Biến cố phát sinh (2)Quyển 1 Chương 16: Hỗn độn huyết thiên linhQuyển 1 Chương 16-2: Hỗn độn huyết thiên linh (2)Quyển 1 Chương 17: Thiên cực đồQuyển 1 Chương 17-2: Thiên cực đồ (2)Quyển 1 Chương 18: Trúc cơQuyển 1 Chương 18-2: Trúc cơ (2)Quyển 1 Chương 19: Nhập thếQuyển 1 Chương 19-2: Nhập thế (2)Quyển 1 Chương 20: Lại thấy tân linh cănQuyển 1 Chương 20-2: Lại thấy tân linh căn (2)Quyển 1 Chương 21: Kinh đô Vệ gia(nhất)Quyển 1 Chương 21-2: Kinh đô Vệ gia(nhất)Quyển 1 Chương 22: Kinh đô Vệ gia(nhị)Quyển 1 Chương 22-2: Kinh đô Vệ gia(nhị) (2)Quyển 1 Chương 23: So chiêuQuyển 1 Chương 23-2: So chiêu (2)Quyển 1 Chương 24: Hạ Na Duy TưQuyển 1 Chương 24-2: Hạ Na Duy Tư (2)Quyển 1 Chương 25: Tin tứcQuyển 1 Chương 25-2: Tin tứcQuyển 1 Chương 26: Giám Bảo lâu(nhất)Quyển 1 Chương 26-2: Giám Bảo lâu(nhất)Quyển 1 Chương 27: Giám Bảo lâu(nhị)Quyển 1 Chương 27-2: Giám Bảo lâu(nhị) (2)Quyển 1 Chương 28: Trừng phạt nhỏ ở sòng bạcQuyển 1 Chương 28-2: Trừng phạt nhỏ ở sòng bạc (2)Quyển 1 Chương 29: Long mạchQuyển 1 Chương 29-2: Long mạch (2)Quyển 1 Chương 30: Tề tụ phòng đấu giáQuyển 1 Chương 30-2: Tề tụ phòng đấu giá (2)Quyển 1 Chương 31: Nhận thứcQuyển 1 Chương 31-2: Nhận thức (2)Quyển 1 Chương 32: Hội đấu giá(nhất)Quyển 1 Chương 33: Hội đấu giá(nhị)Quyển 1 Chương 34: Hiên Viên kiếmQuyển 1 Chương 35: Đánh cờQuyển 1 Chương 36: Tá Đằng thua cờ chật vật,Vệ Tử Khiêm che mắt hạ cờQuyển 1 Chương 37: Sóng gió đêm tốiQuyển 1 Chương 38: Kinh biếnQuyển 1 Chương 39: Quỷ sátQuyển 1 Chương 40: Chiến quỷ tuQuyển 1 Chương 41: Thu hồn phiênQuyển 1 Chương 42Quyển 1 Chương 43: Thuỷ thiên huyễnQuyển 1 Chương 44: Ngũ trảo kim longQuyển 1 Chương 45: Thú vương quyếtQuyển 1 Chương 46: Người tới Vệ gia(nhất)Quyển 1 Chương 47: Người tới Vệ gia(nhị)Quyển 1 Chương 48: Bí cảnh Vệ giaQuyển 1 Chương 49: Truyền thừa Vệ giaQuyển 1 Chương 50: Tử Khiêm đột pháQuyển 1 Chương 51: Chúng ta sẽ làQuyển 1 Chương 52: Chuẩn bị rời điQuyển 2 Chương 53: Rời điQuyển 2 Chương 54: Bầy Phong LangQuyển 2 Chương 55: Thủ chiếnQuyển 2 Chương 56: Phong thuộc tínhQuyển 2 Chương 57: Vương Tử ra tayQuyển 2 Chương 58: Khế ướcQuyển 2 Chương 59: Dong binh đoàn Đao PhongQuyển 2 Chương 60Quyển 2 Chương 61: Tề Hằng đại lụcQuyển 2 Chương 62: Vương Tử ngốc manh

Đang hiển thị 1 đến 100 của 115 kết quả