Túy Nhược Thành Hoan

Chương mới nhất

Quyển 2 Chương 49: Phiên ngoại Diễn kịch (tên này là mình tự đặt ^^)Quyển 2 Chương 48: Phiên ngoại Say rượuQuyển 2 Chương 47: Phiên ngoại 100 câu hỏi phu thê tương tínhQuyển 2 Chương 46: Phiên ngoại đặc biệtQuyển 2 Chương 45: Phiên ngoại Kinh niênQuyển 2 Chương 44

Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Túy Nhược Thành Hoan được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Túy Nhược Thành Hoan.

Xem thêm: Truyện Túy Nhược Thành Hoan


Danh sách chương truyện

Quyển 1 Chương 1Quyển 1 Chương 2Quyển 1 Chương 3Quyển 1 Chương 4Quyển 1 Chương 5Quyển 1 Chương 6Quyển 1 Chương 7Quyển 1 Chương 8Quyển 1 Chương 9Quyển 1 Chương 10Quyển 1 Chương 11Quyển 1 Chương 12Quyển 1 Chương 13Quyển 1 Chương 14Quyển 1 Chương 15Quyển 1 Chương 16Quyển 1 Chương 17Quyển 1 Chương 18Quyển 1 Chương 19Quyển 1 Chương 20Quyển 1 Chương 21Quyển 1 Chương 22Quyển 2 Chương 23-1: Văn ánQuyển 2 Chương 23-2Quyển 2 Chương 24Quyển 2 Chương 25Quyển 2 Chương 26Quyển 2 Chương 27Quyển 2 Chương 28Quyển 2 Chương 29Quyển 2 Chương 30Quyển 2 Chương 31Quyển 2 Chương 32Quyển 2 Chương 33Quyển 2 Chương 34Quyển 2 Chương 35Quyển 2 Chương 36Quyển 2 Chương 37Quyển 2 Chương 38Quyển 2 Chương 39Quyển 2 Chương 40Quyển 2 Chương 41Quyển 2 Chương 42Quyển 2 Chương 43Quyển 2 Chương 44Quyển 2 Chương 45: Phiên ngoại Kinh niênQuyển 2 Chương 46: Phiên ngoại đặc biệtQuyển 2 Chương 47: Phiên ngoại 100 câu hỏi phu thê tương tínhQuyển 2 Chương 48: Phiên ngoại Say rượuQuyển 2 Chương 49: Phiên ngoại Diễn kịch (tên này là mình tự đặt ^^)

Đang hiển thị 1 đến 50 của 50 kết quả