Võ Hiệp: Sơn Trang Thịnh Vượng, Từ Cưới Tiểu Long Nữ

Chương mới nhất


Giới thiệu truyện

Ổ Truyện Chữ Võ Hiệp: Sơn Trang Thịnh Vượng, Từ Cưới Tiểu Long Nữ được cập nhật một cách nhanh chóng và đầy đủ trên oTruyenChu. Chúng tôi mong nhận được những bình luận và chia sẻ cảm nhận về truyện từ bạn đọc, để ủng hộ chúng tôi trong việc ra mắt những chương mới nhất của truyện Võ Hiệp: Sơn Trang Thịnh Vượng, Từ Cưới Tiểu Long Nữ.

Xem thêm: Truyện Võ Hiệp: Sơn Trang Thịnh Vượng, Từ Cưới Tiểu Long Nữ


Danh sách chương truyện

Chương 1: Ta sẽ đối với ngươi phụ trách (1/ 10 cầu số liệu )Chương 02: Nghênh cưới Tiểu Long Nữ (2/ 10 cầu số liệu )Chương 03: Thực lực đại tiến (3/ 10 cầu số liệu )Chương 04: Phu quân, ta dường như có (4/ 10 cầu số liệu )Chương 05: Song bào thai (5/ 10 cầu số liệu )Chương 06: Thực sự là long sư thúc (6/ 10 cầu số liệu )Chương 07: Lý Mạc Sầu dạ tập (7/ 10 cầu số liệu )Chương 08: Phu quân cảm thấy sư tỷ như thế nào (8/ 10 cầu số liệu )Chương 09: Khoa khoa thần giáo Tiểu Long Nữ (9/ 10 cầu số liệu )Chương 10: Thiếu trang chủ lại muốn cưới vợ bé(10/ 10 cầu số liệu )Chương 11: Mộ Dung Phục dẫn mối (10/ 11 cầu số liệu )Chương 12: Ngươi đem Lăng Ba cũng nạp vào cửa a (10/ 12 cầu số liệu )Chương 13: Thiếu trang chủ lại lại muốn cưới vợ bé(1/ 5 cầu số liệu )Chương 14: Trợn mắt hốc mồm Vương Ngữ Yên (2/ 5 cầu số liệu )Chương 15: Gọi ta sư công (3/ 5 cầu số liệu )Chương 16: Lý Mạc Sầu mang bầu (4/ 5 cầu số liệu )Chương 17: Lại mang bầu (5/ 5 cầu số liệu )Chương 18: Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa (5/ 6 cầu số liệu )Chương 19: Ta tới thử xem như thế nào (1/ 5 cầu số liệu )Chương 20: Đám người chấn động (2/ 5 cầu số liệu )Chương 21: Tùy ý tới đón người a (3/ 5 cầu số liệu )Chương 22: Thiếu trang chủ nạp Vương gia tiểu thư (4/ 5 cầu số liệu )Chương 23: Đại Tông Sư (5/ 5 cầu số liệu )Chương 24: Chiến lực tăng nhiều (6/ 5 cầu số liệu )Chương 25: Ngữ Yên có thai (1/ 5 cầu số liệu )Chương 26: Thiếu trang chủ vậy mà lại võ công (2/ 5 cầu số liệu )Chương 27: Chung Linh sùng bái (3/ 5 cầu số liệu )Chương 28: Mời kiều huynh một chén rượu (4/ 5 cầu số liệu )Chương 29: Áp đảo Kiều Phong (5/ 5 cầu số liệu )Chương 30: Quải Chung Linh trở về trang (6/ 5 cầu số liệu )Chương 31: Ngươi nghĩ cùng ta sinh hài tử (1/ 5 cầu số liệu )Chương 32: Thiếu trang chủ năm nay biết nạp mấy cái phu nhân (2/ 5 cầu số liệu )Chương 33: Mộ Dung Phục gấp rồi (3/ 5 cầu số liệu )Chương 34: Đem A Chu A Bích thành tựu thù lao (4/ 5 cầu số liệu )Chương 35: Một lần nạp hai (5/ 5 cầu số liệu )Chương 36: Tưởng thưởng phong phú (6/ 5 cầu số liệu )Chương 37: Vô địch thật tịch mịch (1/ 5 cầu số liệu )Chương 38: Lăn ra đây nhận lấy cái chết (2/ 5 cầu số liệu )Chương 39: Chưởng áp Tham Hợp Trang (3/ 5 cầu số liệu )Chương 40: Sợ ngây người Liên Tinh (4/ 5 cầu số liệu )Chương 41: Nam Vạn Bảo Bắc Kiều Phong (5/ 5 cầu số liệu )Chương 42: Giang hồ chấn động (6/ 5 cầu số liệu )Chương 43: Thiên Nhân cảnh (1/ 5 cầu số liệu )Chương 44: Hạo Nhiên Kiếm Ý (2/ 5 cầu số liệu )Chương 45: Muốn không ngươi đem sư phụ cũng thu a (3/ 5 cầu số liệu )Chương 46: Lâm Họa Thường xuất quan (4/ 5 cầu số liệu )Chương 47: Giang Nam Giang Bả Tử (5/ 5 cầu số liệu )Chương 48: Lục Vô Song: Thật là thơm! (6/ 5 cầu số liệu )Chương 49: Giang Nam Võ Minh (1 )Chương 50_2: Bi Tô Thanh Phong! « 2, cầu hoa tươi ».Chương 50_1: Võ Minh chi chủ! Chương 51_1: Thiếu trang chủ thật là thần nhân vậy! Chương 51_2: Vạn kiếm tề minh! « 3, cầu hoa tươi ».Chương 52_1: Giống như là đang nhìn thần! Chương 52_2: Giang hồ chấn động! « 4. Cầu hoa tươi ».Chương 53_1: Rung động Ngũ Tuyệt! Chương 53_2: Minh chủ lại cưới vợ bé! .Chương 54_1: Thẹn thùng hoa tỷ muội! Chương 54_2: Kỳ Môn Độn Giáp! .Chương 55_1: Liên tiếp mang thai! Chương 55_2: Con nối dòng + 2! Thiên Nhân tam trọng! .Chương 56_1: Các phu nhân váy thơm! Chương 56_2: Lâm Họa Thường tới cửa! .Chương 57_1: Sư trước nhãn phạm! Chương 57_2: Bị chơi hỏng lâm Họa Thường! .Chương 58_1: Ta cứu tiểu thư nhà ngươi, Chương 58_2: ngươi làm phu nhân ta! .Chương 59_1: Tròn mười vị phu nhân! Chương 59_2: Phần thưởng phong phú! .Chương 60_1: Lâm Họa Thường: Muốn không thử xem ? Chương 60_2: Tô Lâm có thể làm Minh chủ! .Chương 61_1: Đại Tống mỹ nữ cũng bị nạp xong! Chương 61_2: Anh hùng thiên hạ tề tụ Tương Dương! .Chương 62_1: Bá Khí Vô Song Tô Lâm! Chương 62_2: Dường như thần thánh lâm thế! .Chương 63_1: Mọi người đều sợ ngây người! Chương 63_2: Công Tôn Chỉ tiễn nữ nhi tới cửa! .Chương 64_1: Công Tôn Lục Ngạc: Đều nghe tô lang! Chương 64_2: Thiên Nhân tứ trọng! Ngạo Hàn Lục Quyết! .Chương 65_1: Nhất Đao bại Bắc Cái! Chương 65_2: Sợ ngây người Hoàng Dung! .Chương 66_1: Hoàng Dung: Còn có để cho người ta ngủ hay không ? .Chương 66_2: Hoàng Dung: Còn có để cho người ta ngủ hay không ? .Chương 67_1: Mọi người kinh hãi! Kiếm tới! ! Chương 67_2: Tô Lâm là Thiên Nhân cảnh! Độc chiến thiên hạ Tông Sư! .Chương 68_1: Đăng lâm võ lâm Chí Tôn! Chương 68_2: Mọi người kính nể thán phục! Công huân các! .Chương 69_1: Nạp Hoàng Dung cùng Công Tôn Lục Ngạc! Chương 69_2: Thái Huyền Kinh! .Chương 70_1: Tiếu Hoàng Dung mang thai song bào thai! Chương 70_2: Công Tôn Lục Ngạc điên cuồng học bù! .Chương 71_1: Các phu nhân nhiệt tình! Chương 71_2: Hung hăng nghiêm phạt lâm Họa Thường! .Chương 72_1: Con nối dòng + 1! Ba năm sinh bốn thai! Chương 72_2: Thiên Nhân Lục Trọng! .Chương 73_1: Tuyệt sắc Lâm Triều Anh! Chương 73_2: Đặc thù cứu trị phương thức! .Chương 74_1: Làm say lòng người trị liệu! Chương 74_2: Một chỉ trấn áp Thiên Nhân! .Chương 75_1: Mất trí nhớ Tiểu La Lỵ!

Đang hiển thị 1 đến 100 của 302 kết quả